Swimming - Monlife
TMG-Creative_Website-Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Nofio ym MonLife

Mae pob un o bedair canolfan hamdden MonLife yn cynnwys pwll nofio, sydd ar agor ar gyfer derbyniadau cyffredinol, archebion preifat a dosbarthiadau.  Mae mynediad i’r pwll wedi’i gynnwys gyda phecynnau aelodaeth MonLife neu drwy dalu wrth fynd gyda cherdyn MonLife.

Bydd angen i chi gyflwyno eich cerdyn MonLife yn y dderbynfa wrth fynychu unrhyw un o’r sesiynau nofio am ddim, y gallwch eu codi am ddim yn unrhyw un o’n pedair canolfan.  Mae nofio am ddim ar gael ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu nes bod y niferoedd nofio yn cyrraedd capasiti.

Oedolyn – £4.80

Pobl hŷn – £2.70

Plant a phobl ifanc (4-17 mlwydd oed) – £2.70

Plant bach (3 a’n iau) – Am ddim

Fit4Life – £2.40

Nofio ar gyfer y teulu (2 Oedolyn + 2 Blentyn) – £12.30

Sesiynau hwyl gyda Theganau Pwll (inflatable) – £4.10

Sesiynau Babanod Bach – £5.30

Sawna/Ystafell Stêm – £3.00

Sba (Canolfan Hamdden Trefynwy ) – £11.60

Cawod yn unig – £2.70

Abergavenny Leisure Centre Pool Programme

Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday – 23-04-2024
Time Session Facility Book
06:30 – 08:30 Public Swim (4 Lanes in Pool) Pool
19:00 – 19:45 Aqua Aerobics Please book in advance Pool
20:00 – 20:30 Public Swim with Music (2 Lanes in Pool) Pool
20:30 – 21:30 Public Swim (4 Lanes in Pool) Pool

Monmouth Leisure Centre Pool Programme

Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday – 23-04-2024
Time Session Facility
06:30 – 08:45 Public Swim (5 Lanes in Pool) Indoor Pool
14:45 – 15:15 Lane Swim only (2 Lanes) Indoor Pool
15:15 – 15:45 Public Swim Indoor Pool
16:00 – 18:00 Swimming Lessons Indoor Pool
18:15 – 19:15 Public Swim Indoor Pool
19:15 – 21:15 Public Swim (2 Lanes in Pool) Indoor Pool

Caldicot Leisure Centre Pool Programme

Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday – 23-04-2024
Time Session Facility Book
06:30 – 08:25 Public Swim (4 Lanes in Pool) Pool
08:30 – 09:15 Aqua Aerobics Please book in advance Pool
11:30 – 13:00 Public Swim (2 Lanes in Pool) Pool
14:30 – 16:00 Swimming Lessons Pool
16:00 – 19:00 Swimming Lessons Pool
19:00 – 20:00 Adult Coached Lane Swim (2 Lanes) Adult coached lane swim is a guided swimming session for adults led by an experienced coach. The focus is on improving technique, endurance, and fitness through drills and sets tailored to the group’s abilities and goals. Participants should have basic swimming proficiency and be comfortable swimming lengths. Pool
19:00 – 21:15 Lane Swim (14+) (4 Lanes in Pool) Pool

Chepstow Leisure Centre Pool Programme

Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday – 23-04-2024
Time Session Facility
06:30 – 08:45 Public Swim (4 Lanes in Pool) Pool
09:30 – 10:30 Family Fun Swim (Children to be accompanied by an adult) Pool
12:00 – 13:00 Adult Swim (4 Lanes in Pool) Pool
13:30 – 14:30 Public Swim Pool
19:30 – 20:30 Public Swim (2 Lanes in Pool) Pool
20:30 – 21:30 Adult Swim (2 Lanes in Pool) Pool
Gwersi Nofio
Gwersi Nofio
Partïon Pwll
Partïon Pwll
Polisi Diogelwch Dŵr
Polisi Diogelwch Dŵr

This post is also available in: English