Abergavenny Leisure Centre - Monlife
TMG-Creative_Website-Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Canolfan Hamdden y Fenni

Mae Canolfan Hamdden y Fenni yn cynnwys pwll nofio 25m, campfa ffitrwydd, campfa aml-bwrpas, neuadd chwaraeon, cyrtiau sboncen, ardaloedd aml-ddefnydd a chae glaswellt ffug. Gall ymwelwyr â Chanolfan Hamdden y Fenni fwynhau nifer o weithgareddau unigol neu efallai’n dewis archebu un o’n dosbarthiadau wedi’u rhaglenni. Gellir archebu pob dosbarth ffitrwydd hyd at 7 diwrnod o flaen llaw. Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’ch aelodaeth MonLife, mae croeso i chi anfon e-bost atom, neu ffoniwch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol.


Oriau Agor

Dydd Llun: 6:15am – 9:30pm

Dydd Mawrth: 6:15am – 9:30pm

Dydd Mercher: 6:15am – 9:30pm

Dydd Iau: 6:15am – 9:30pm

Dydd Gwener: 6:15am – 9:30pm

Dydd Sadwrn: 8:15am – 4:30pm

Dydd Sul: 8:15am – 4:30pm

Gall amseroedd agor amrywio. Mae’r ganolfan ar gau ar wyliau banc.

Cyfleusterau

1 x Pwll nofio 25m

1 x Ystafell Ffitrwydd

1 x Neuadd chwaraeon amlbwrpas (4 cwrt)

1 x Campfa amlbwrpas

1 x Cae glaswellt ffug maint llawn

Contact Us

Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni, NP7 6EP

Ffôn: 01633 644800

E: CLICIWCH YMA


Archebu Dosbarthiadau Ffitrwydd

I weld ein hamserlen dosbarthiadau ffitrwydd, cliciwch YMA. Gallwch hefyd wirio ein hamserlen drwy lawrlwytho App MonLife YMA.


Abergavenny Leisure Centre Pool Programme

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday - 26-05-2024
Time Session Facility
09:30 - 10:30 Family Fun Swim (Children to be accompanied by an adult) Pool
10:30 - 11:30 Public Swim (Free to 16's & under with a MonLife card) Pool
11:30 - 12:45 Public Swim (2 Lanes in Pool) Pool
13:00 - 14:15 Family Fun Swim (Children to be accompanied by an adult) Pool
14:30 - 15:15 Sensory Swim Pool

Nodwch gall yr amserlen newid yn ôl disgresiwn Canolfan Hamdden y Fenni. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os bydd angen.

Prisiau:

  • Nofio i Oedolion – £4.80
  • Nofio Iau – £2.70
  • Aqua Oedolion DU – £26.50 y mis
  • Aqua Iau DU – £23.00 y mis

This post is also available in: English

Nodwch / Notice :

Sylwch y bydd ein pwll ar gau o ddydd Mercher 22 Mai tan ddydd Gwener 24 Mai hyd at wersi am 4pm oherwydd gwaith cynnal a chadw’r pwll.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi ac rydym yn gwerthfawrogi eich dealltwriaeth.


Please note that our pool will be closed from Wednesday 22nd May to Friday 24th May up until lessons at 4pm due to pool maintenance.

We apologise for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding.