Monmouth Leisure Centre - Monlife
Events Calendar Creative-02
TMG-Creative_Website-Slider
Download Our App-02

Canolfan Hamdden Trefynwy

Yn dilyn y buddsoddiad diweddar gwerth £7.4 miliwn o bunnoedd, mae Canolfan Hamdden Trefynwy bellach yn cynnwys pwll nofio 25m, sawna, ystafell stêm a jacŵsi, campfa fawr gyda’r offer diweddaraf sy’n arwain y farchnad, stiwdio erobeg mawr wedi’i awyru gyda chyfarpar rhithwir a stiwdio sbinio pwrpasol.

Mae’r ganolfan hamdden hefyd yn cynnwys ystafell ffyrfhau gan ddefnyddio offer â chymorth pŵer, ystafell amlbwrpas ar gyfer partïon a chyfarfodydd, canolfan chwarae 3 llawr i blant, a chaffi. Gall ymwelwyr â Chanolfan Hamdden Trefynwy fwynhau nifer o weithgareddau unigol neu efallai’n dewis archebu un o’n dosbarthiadau wedi’u rhaglenni. Gellir archebu pob dosbarth ffitrwydd 7 diwrnod o flaen llaw.

Cliciwch yma i weld amserlenni ein pyllau nofio.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’ch aelodaeth MonLife, mae croeso i chi anfon e-bost atom, neu ffoniwch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol.


Oriau Agor

Dydd Llun: 6:15am – 10pm

Dydd Mawrth: 6:15am – 10pm

Dydd Mercher: 6:15am – 10pm

Dydd Iau: 6:15am – 10pm

Dydd Gwener: 6:15am – 10pm

Dydd Sadwrn: 8:15am – 6pm

Dydd Sul: 8:15am – 6pm

Gall amseroedd agor amrywio. Mae’r ganolfan ar gau ar wyliau banc.

Cyfleusterau

1 x Pwll nofio 25m

1 x Ystafell Ffitrwydd

1 x Ystafell Ffyrfhau

1 x Sawna, Ystafell Stêm a Jacŵsi

1 x Neuadd chwaraeon amlbwrpas (4 cwrt)

2 x Cwrt sboncen

1 x Campfa amlbwrpas

1 x Cae glaswellt ffug maint llawn

1 x Ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored (4 cwrt)

Cysylltwch â ni

Hen Heol Dixton, Trefynwy, NP25 3DP

Ffôn: : 01633 644800

E: CLICIWCH YMA


Archebu Dosbarthiadau Ffitrwydd

I weld ein hamserlen dosbarthiadau ffitrwydd, cliciwch YMA. Gallwch hefyd wirio ein hamserlen drwy lawrlwytho App MonLife YMA.


Monmouth Leisure Centre Pool Programme

Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday - 01-12-2023
Time Session Facility Book
06:30 - 08:45 Public Swim (5 Lanes in Pool) Indoor Pool
12:45 - 13:30 Aqua Aerobics Please book in advance Indoor Pool
16:00 - 18:00 Swimming Lessons Indoor Pool
18:15 - 21:45 Public Swim (2 Lanes in Pool) Indoor Pool

Nodwch gall yr amserlen newid yn ôl disgresiwn Canolfan Hamdden y Fenni. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os bydd angen.

Prisiau:

  • Nofio i Oedolion – £4.50
  • Nofio Iau – £2.50
  • Aqua Oedolion DU – £26.50 y mis
  • Aqua Iau DU – £22.00 y mis

This post is also available in: English