Monmouth Leisure Centre - Monlife
TMG-Creative_Website-Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Canolfan Hamdden Trefynwy

Yn dilyn y buddsoddiad diweddar gwerth £7.4 miliwn o bunnoedd, mae Canolfan Hamdden Trefynwy bellach yn cynnwys pwll nofio 25m, sawna, ystafell stêm a jacŵsi, campfa fawr gyda’r offer diweddaraf sy’n arwain y farchnad, stiwdio erobeg mawr wedi’i awyru gyda chyfarpar rhithwir a stiwdio sbinio pwrpasol.

Mae’r ganolfan hamdden hefyd yn cynnwys ystafell ffyrfhau gan ddefnyddio offer â chymorth pŵer, ystafell amlbwrpas ar gyfer partïon a chyfarfodydd, canolfan chwarae 3 llawr i blant, a chaffi. Gall ymwelwyr â Chanolfan Hamdden Trefynwy fwynhau nifer o weithgareddau unigol neu efallai’n dewis archebu un o’n dosbarthiadau wedi’u rhaglenni. Gellir archebu pob dosbarth ffitrwydd 7 diwrnod o flaen llaw.

Cliciwch yma i weld amserlenni ein pyllau nofio.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’ch aelodaeth MonLife, mae croeso i chi anfon e-bost atom, neu ffoniwch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol.


Oriau Agor

Dydd Llun: 6:15am – 9:30pm

Dydd Mawrth: 6:15am – 9:30pm

Dydd Mercher: 6:15am – 9:30pm

Dydd Iau: 6:15am – 9:30pm

Dydd Gwener: 6:15am – 9:30pm

Dydd Sadwrn: 8:15am – 4:30pm

Dydd Sul: 8:15am – 4:30pm

Gall amseroedd agor amrywio. Mae’r ganolfan ar gau ar wyliau banc.

Cyfleusterau

1 x Pwll nofio 25m

1 x Ystafell Ffitrwydd

1 x Ystafell Ffyrfhau

1 x Sawna, Ystafell Stêm a Jacŵsi

1 x Neuadd chwaraeon amlbwrpas (4 cwrt)

2 x Cwrt sboncen

1 x Campfa amlbwrpas

1 x Cae glaswellt ffug maint llawn

1 x Ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored (4 cwrt)

Cysylltwch â ni

Hen Heol Dixton, Trefynwy, NP25 3DP

Ffôn: : 01633 644800

E: CLICIWCH YMA


Archebu Dosbarthiadau Ffitrwydd

I weld ein hamserlen dosbarthiadau ffitrwydd, cliciwch YMA. Gallwch hefyd wirio ein hamserlen drwy lawrlwytho App MonLife YMA.


Monmouth Leisure Centre Pool Programme

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday - 26-05-2024
Time Session Facility
08:30 - 10:00 Public Swim (2 Lanes in Pool) Indoor Pool
10:15 - 11:00 Family Fun Swim (Children to be accompanied by an adult) Indoor Pool
11:15 - 12:15 Party Hire/Pool Hire For our range of Birthday Parties please call us directly Indoor Pool
12:45 - 13:30 Family Fun Swim (Children to be accompanied by an adult) Indoor Pool
13:45 - 15:30 Public Swim (2 Lanes in Pool) Indoor Pool
15:30 - 16:15 Disability Friendly Swim Disability Friendly Swim Indoor Pool

Nodwch gall yr amserlen newid yn ôl disgresiwn Canolfan Hamdden y Fenni. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os bydd angen.

Prisiau:

  • Nofio i Oedolion – £4.80
  • Nofio Iau – £2.70
  • Aqua Oedolion DU – £26.50 y mis
  • Aqua Iau DU – £23.00 y mis

This post is also available in: English

Nodwch y bydd yr Ystafell Toning ar gau ar ddydd Iau 9fed Mai rhwng 10am a 2pm ar gyfer trin ac archwilio’r offer sy’n digwydd yn flynyddol blynyddol. Sori am unrhyw anghyfleustra a achosir. 


Please be aware the Toning Suite will be closed on Thursday 9th May 10am - 2pm for an annual service and inspection on the equipment to be carried out. Sorry for any inconvenience caused.