Chepstow Leisure Centre - Monlife
TMG-Creative_Website-Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Canolfan Hamdden Cas-gwent

Mae Canolfan Hamdden Cas-gwent yn cynnwys pwll nofio 20m, sawna, campfa ffitrwydd, neuadd chwaraeon amlbwrpas, ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored, cae Astroturf maint llawn a chaeau awyr agored amrywiol.

Gall ymwelwyr â Chanolfan Hamdden Cas-gwent fwynhau nifer o weithgareddau unigol yn ein dosbarthiadau ffitrwydd, pwll nofio a ffitrwydd (gellir archebu dosbarthiadau ffitrwydd hyd at saith diwrnod o flaen llaw).

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’ch aelodaeth MonLife, mae croeso i chi anfon e-bost atom, neu ffoniwch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol.


Oriau Agor

Dydd Llun: 6:15am – 9:30pm

Dydd Mawrth: 6:15am – 9:30pm

Dydd Mercher: 6:15am – 9:30pm

Dydd Iau: 6:15am – 9:30pm

Dydd Gwener: 6:15am – 9:30pm

Dydd Sadwrn: 8:15am – 4:30pm

Dydd Sul: 8:15am – 4:30pm

Gall amseroedd agor amrywio. Mae’r ganolfan ar gau ar wyliau banc.

Cyfleusterau

1 x Pwll nofio 20m

1 x Campfa ffitrwydd

1 x Sawna

1 x Neuadd chwaraeon amlbwrpas (4 cwrt)

1 x Campfa amlbwrpas

1 x Cae glaswellt ffug maint llawn

1 x Ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored (4 cwrt)

Cysylltwch â ni:

Welsh Street, Cas-gwent, NP16 5LR

Ffôn: 01633 644800

E: CLICIWCH YMA

Caffi

Dydd Llun 15:30 – 19:45

Dydd Mawrth 15:30 – 19:45

Dydd Mercher 15:30 – 19:45

Dydd Iau 15:50 – 19:45

Dydd Gwener 10:00 – 19:45

Dydd Sadwrn 8:00 – 13:00

Dydd Sul 8:00 – 13:00


Archebu Dosbarthiadau Ffitrwydd

I weld ein hamserlen dosbarthiadau ffitrwydd, cliciwch YMA. Gallwch hefyd wirio ein hamserlen drwy lawrlwytho App MonLife YMA.


Chepstow Leisure Centre Pool Programme

Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday - 23-05-2024
Time Session Facility
06:30 - 09:00 Public Swim (2 Lanes in Pool) Pool
10:45 - 11:45 60+ Swim Only (Free for 60+ with a MonLife card) Pool
12:00 - 13:00 Adult Swim (4 Lanes in Pool) Pool
20:35 - 21:30 Public Swim (2 Lanes in Pool) Pool

Nodwch gall yr amserlen newid yn ôl disgresiwn Canolfan Hamdden y Fenni. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os bydd angen.

Prisiau:

Nofio i Oedolion – £4.80
Nofio Iau – £2.70
Aqua Oedolion DU – £26.50 y mis
Aqua Iau DU – £23.00 y mis

This post is also available in: English