Heritage/cy - Monlife
MOS Web Banner-02
MOS Web Banner-01
Events Calendar Creative-02
MyTicket-Event - 2023-11-20T113825.469
Heritage-Slider-01
Bike Rental (Caldicot Castle)
previous arrow
next arrow

Croeso i wefan Treftadaeth MonLife

Mae Treftadaeth MonLife yn gweithredu chwe safle treftadaeth, Amgueddfa’r Fenni, Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed, Amgueddfa Cas-gwent, Canolfan Groeso Cas-gwent, Amgueddfa’r Neuadd Sirol a Hen Orsaf Tyndyrn.  Mae pob un o’n safleoedd yn cynnwys straeon ac arddangosfeydd am hanes Sir Fynwy; gweithgareddau teuluol a dysgu a staff hyfforddedig a chroesawgar.

Am fwy o wybodaeth ar bob un o’n safleoedd treftadaeth, cliciwch ar ein dolenni isod.


Castell Cil-y-coed
Castell Cil-y-coed

Mwynhewch yr hanes a theithiau cerdded drwy’r parc a lluniaeth yn yr ystafell de.

Yr Hen Orsaf, Tyndyrn
Yr Hen Orsaf, Tyndyrn

Mae’r Hen Orsaf, Tyndyrn, ger yr Afon Gwy yn nghalon Dyffryn Gwy.

Amgueddfa Neuadd y Sir
Amgueddfa Neuadd y Sir

Croeso i’r Neuadd Sirol. Adeilad hanesyddol sylweddol yng nghanol Trefynwy, De Cymru.

Amgueddfa’r Fenni
Amgueddfa’r Fenni

Mae Amgueddfa’r Fenni yn cynnwys nifer o arteffactau, arddangosfeydd parhaol a rhai dros dro...

Amgueddfa Cas-gwent
Amgueddfa Cas-gwent

Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu unwaith yn ganolfan bwysig fel porth a marchnad.

Theatr y Fwrdeistref
Theatr y Fwrdeistref

Wedi'i lleoli yng nghanol y Fenni, mae'r theatr yn cyflwyno rhaglen eang o ddigwyddiadau byw bob blwyddyn ...

Marchnadoedd
Marchnadoedd

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am farchnadoedd sy'n digwydd ar draws Sir Fynwy yma...

This post is also available in: English