Caldicot Leisure Centre - Monlife
TMG-Creative_Website-Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Canolfan Hamdden Cil-y-coed

Mae Canolfan Hamdden Cil-y-coed yn cynnwys pwll nofio 20m, sawna, campfa ffitrwydd, campfa aml-bwrpas, neuadd chwaraeon, cyrtiau sboncen, ardaloedd aml-ddefnydd, cae glaswellt ffug a chae 3G dan lifoleuadau, sydd wedi’i gymeradwyo gan FIFA.

Gall ymwelwyr â Chanolfan Hamdden Cil-y-coed fwynhau nifer o weithgareddau unigol yn ein dosbarthiadau ffitrwydd, pwll nofio a ffitrwydd (gellir archebu dosbarthiadau ffitrwydd hyd at saith diwrnod o flaen llaw).

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’ch aelodaeth MonLife, mae croeso i chi anfon e-bost atom, neu ffoniwch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol.


Oriau Agor

Dydd Llun: 6:15am – 9:30pm

Dydd Mawrth: 6:15am – 9:30pm

Dydd Mercher: 6:15am – 9:30pm

Dydd Iau: 6:15am – 9:30pm

Dydd Gwener: 6:15am – 9:30pm

Dydd Sadwrn: 8:15am – 4:30pm

Dydd Sul: 8:15am – 4:30pm

Gall amseroedd agor amrywio. Mae’r ganolfan ar gau ar wyliau banc.

Cyfleusterau

1 x Pwll nofio 20m

1 x Ystafell Ffitrwydd

1 x Sawna

2 x Cwrt sboncen

1 x Cae 3G â Llifoleuadau (wedi’i gymeradwyo gan FIFA)

1 x Neuadd chwaraeon amlbwrpas (4 cwrt)

1 x Cae glaswellt ffug maint llawn

1 x Ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored (4 cwrt)

Cysylltwch â ni:

Lôn y Felin, Cil-y-coed, NP26 4BN

Ffôn: 01633 644800

E: CLICIWCH YMA


Archebu Dosbarthiadau Ffitrwydd

I weld ein hamserlen dosbarthiadau ffitrwydd, cliciwch YMA. Gallwch hefyd wirio ein hamserlen drwy lawrlwytho App MonLife YMA.


Caldicot Leisure Centre Pool Programme

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday - 26-05-2024
Time Session Facility
08:15 - 09:15 Public Swim (4 Lanes in Pool) Pool
09:30 - 11:00 Family Fun Swim (Children to be accompanied by an adult) Pool
11:00 - 13:00 Public Swim (2 Lanes in Pool) Pool
13:15 - 14:15 Party Hire/Pool Hire For our range of Birthday Parties please call us directly Pool
14:30 - 15:30 Swimming Lessons Pool
15:30 - 16:30 Adult Coached Lane Swim (4 Lanes) Adult coached lane swim is a guided swimming session for adults led by an experienced coach. The focus is on improving technique, endurance, and fitness through drills and sets tailored to the group's abilities and goals. Participants should have basic swimming proficiency and be comfortable swimming lengths. Pool

*Nodwch gall yr amserlen newid yn ôl disgresiwn Canolfan Hamdden y Fenni. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os bydd angen.

Prisiau:

Nofio i Oedolion – £4.80

Nofio Iau – £2.70

Aqua Oedolion DU – £26.50 y mis

Aqua Iau DU – £23.00 y mis

This post is also available in: English

Nodwch / Notice :

Sylwch y bydd ein pwll ar gau ddydd Llun 20 Mai a dydd Mawrth 21 Mai hyd at wersi am 4pm oherwydd cynnal a chadw'r pwll.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi ac rydym yn gwerthfawrogi eich dealltwriaeth.


Please note that our pool will be closed on Monday 20th May and Tuesday 21st May up until lessons at 4pm due to pool maintenance.

We apologise for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding.