Caldicot Leisure Centre - Monlife
Events Calendar Creative-02
TMG-Creative_Website-Slider
Download Our App-02

Canolfan Hamdden Cil-y-coed

Mae Canolfan Hamdden Cil-y-coed yn cynnwys pwll nofio 20m, sawna, campfa ffitrwydd, campfa aml-bwrpas, neuadd chwaraeon, cyrtiau sboncen, ardaloedd aml-ddefnydd, cae glaswellt ffug a chae 3G dan lifoleuadau, sydd wedi’i gymeradwyo gan FIFA.

Gall ymwelwyr â Chanolfan Hamdden Cil-y-coed fwynhau nifer o weithgareddau unigol yn ein dosbarthiadau ffitrwydd, pwll nofio a ffitrwydd (gellir archebu dosbarthiadau ffitrwydd hyd at saith diwrnod o flaen llaw).

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’ch aelodaeth MonLife, mae croeso i chi anfon e-bost atom, neu ffoniwch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol.


Oriau Agor

Dydd Llun: 6:15am – 10pm

Dydd Mawrth: 6:15am – 10pm

Dydd Mercher: 6:15am – 10pm

Dydd Iau: 6:15am – 10pm

Dydd Gwener: 6:15am – 10pm

Dydd Sadwrn: 8:15am – 6pm

Dydd Sul: 8:15am – 6pm

Gall amseroedd agor amrywio. Mae’r ganolfan ar gau ar wyliau banc.

Cyfleusterau

1 x Pwll nofio 20m

1 x Ystafell Ffitrwydd

1 x Sawna

2 x Cwrt sboncen

1 x Cae 3G â Llifoleuadau (wedi’i gymeradwyo gan FIFA)

1 x Neuadd chwaraeon amlbwrpas (4 cwrt)

1 x Cae glaswellt ffug maint llawn

1 x Ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored (4 cwrt)

Cysylltwch â ni:

Lôn y Felin, Cil-y-coed, NP26 4BN

Ffôn: 01633 644800

E: CLICIWCH YMA


Archebu Dosbarthiadau Ffitrwydd

I weld ein hamserlen dosbarthiadau ffitrwydd, cliciwch YMA. Gallwch hefyd wirio ein hamserlen drwy lawrlwytho App MonLife YMA.


Caldicot Leisure Centre Pool Programme

Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday - 06-12-2023
Time Session Facility Book
06:30 - 09:00 Public Swim (4 Lanes in Pool) Pool
11:30 - 13:45 Public Swim (2 Lanes in Pool) Pool
14:50 - 15:45 Public Swim (2 Lanes in Pool) Pool
16:00 - 18:00 Swimming Lessons Pool
18:05 - 19:25 Public Swim (2 Lanes in Pool) Pool
19:30 - 20:15 Aqua Running A non–weight bearing activity where you perform a running motion in the water, optimising cardiovascular and muscular conditioning, while minimising joint, bone, muscular, tendon and ligament stress. This class is suitable for all abilities. Pool
20:15 - 21:45 Lane Swim (14+) (4 Lanes in Pool) Pool

*Nodwch gall yr amserlen newid yn ôl disgresiwn Canolfan Hamdden y Fenni. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os bydd angen.

Prisiau:

Nofio i Oedolion – £4.50

Nofio Iau – £2.50

Aqua Oedolion DU – £26.50 y mis

Aqua Iau DU – £22.00 y mis

This post is also available in: English