Water Safety Policy - Monlife
Campaign Creative (New)_Website Slider
Your MonLife Summer_Website Slider
Summer TMG_Website Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Polisi diogelwch dŵr

Fel isafswm, rhaid i bob plentyn dan 8 oed gael ei oruchwylio’n uniongyrchol yn y dŵr gan ei rieni neu oedolyn (18 oed neu hŷn). Argymhellir hyn gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Ni chaiff mwy na dau blentyn o dan 8 oed gael eu goruchwylio gan un rhiant neu oedolyn (18 oed neu hŷn). Rhaid i blant dan 4 oed gael eu goruchwylio gan oedolyn ar sail 1:1.

Sylwch y gellir ymestyn y cymarebau hyn yn ystod sesiynau nofio Hwyl i’r Teulu oherwydd lefel goruchwyliaeth achubwyr bywyd. Mae gan nofio hwyl i’r teulu gymarebau hamddenol oherwydd llai o gapasiti (capasiti 50). Gall oedolyn oruchwylio uchafswm o 3 phlentyn rhwng 4 a 7 oed neu 2 x plentyn dan 4 oed. Caniateir uchafswm o 1 plentyn dan 4 ac 1 plentyn rhwng 4 a 7 oed hefyd.

Mae’r ganolfan ar agor saith diwrnod yr wythnos (ac eithrio gwyliau banc) rhwng 06:30am a 22:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 08:15am a 18:15pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul (gall oriau agor gwyliau amrywio). I gysylltu â Chanolfan Hamdden y Fenni, cliciwch yma, neu ffoniwch 01633 644800.

This post is also available in: English