Support - Monlife

Polisi Diogelu Data

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi’i gofrestru o dan Ddeddf Diogelu Data 2018, sy’n caniatáu i’r Cyngor brosesu data personol.

Edrychwch ar ein Polisi Diogelu Data.

Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau ynghylch Diogelu Data at y Swyddog Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth drwy’r isod:

MonLife

Gofynion RhDDC y Deyrnas Unedig 

Hysbysiad Preifatrwydd:  Monitro Gwybodaeth i Gyfranogwyr

Tystiolaeth o Hysbysiad Preifatrwydd Effaith MonLife

Hysbysiad Preifatrwydd Gwirfoddol a Chymhwyster

Rhif Adnabod: MonLifeYCS002

Hysbysiad Preifatrwydd Cronfa Ddata a Chofrestru

Rhif Adnabod: MonLifeYCS001

Delweddau Ffotograffig

MonActive

Hysbysiad Preifatrwydd Aelodaeth MonActive

Rhif Adnabod: MonActiveSL001

Llogi Cyfleusterau, Archebion a Digwyddiadau (sy’n cwmpasu’r holl adeiladau a chyfleusterau)

Rhif Adnabod: MonLifeSL001

System Lles Technogym MonActive a’r Holiadur Cyn Ymarfer Corff (yn cwmpasu pob aelodaeth)

Rhif Adnabod: MonLifeSL002

Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Ymarfer Corff MonActive (sy’n cwmpasu pob aelodaeth)

Rhif Adnabod: MonLifeSL003

Gweithgareddau’r Ganolfan Hamdden gan gynnwys y Ffurflen Dysgu Nofio

Rhif Adnabod: MonLifeSL004

Ffurflen Ymholiad MonActive

Rhif Adnabod: MonLIFESL006

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Twristiaeth MonConnect

Rhif Adnabod: MonLifeTO001

MonHeritage

Rhestr Rhoddwyr yr Amgueddfeydd

Rhif Adnabod: MonLifeMU001

Rhestr Cysylltiadau Marchnata’r Amgueddfeydd

Rhif Adnabod: MonLifeMU002

Rheoli Staff yr Amgueddfeydd

Rhif Adnabod: MonLifeMU003

Rhestr Cefnogwyr yr Amgueddfeydd

Rhif Adnabod: MonLifeMU004

Cyrsiau’r Amgueddfeydd

Rhif Adnabod: MonLifeMU005

Ymholiadau’r Amgueddfeydd

Rhif Adnabod: MonLifeMU006

Cysylltiadau Proffesiynol yr Amgueddfeydd

Rhif Adnabod: MonLifeMU007

Gwirfoddolwyr yr Amgueddfeydd

Rhif Adnabod: MonLifeMU008

Cefn Gwlad MonOutdoor

Rhestr Gyswllt Bioamrywiaeth a Thirwedd

Rhif Adnabod: MonLifeCS001

CAMS

Rhif Adnabod: MonLifeCS002

Rhaglenni Grant

Rhif Adnabod: MonLifeCS003

Cylchlythyr

Rhif Adnabod: MonLifeCS004

Rheoli Gwirfoddoli

Rhif Adnabod: MonLifeCS005

Cysylltiadau cerdded

Rhif Adnabod: MonLifeCS006

Gorchmynion Addasu Map Diffiniol ac adolygiad parhaus

Rhif Adnabod: MonLifeCS007

Cadw Coed

Rhif Adnabod: MonLifeCS008

Gwaith Bioamrywiaeth

Rhif Adnabod: MonLifeCS009

Rheoli Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy

Rhif Adnabod: MonLifeCS010

Hawliau Tramwy

Rhif Adnabod: MonLifeCS010

Ymgynghoriad Hawliau Tramwy

Rhif Adnabod: MonLifeCS012

Gorfodi Cynhaliaeth

Rhif Adnabod: MonLifeCS013

Cofrestr Cefn Gwlad Adran 31, Cofrestr Gorchymyn Addasu Tystiolaethol Adran 53, Cofrestr Adran 121b

Rhif Adnabod: MonLifeCS014

Gwasanaeth Ieuenctid MonConnect

Gwirfoddoli a Chymwysterau

Rhif Adnabod: MonLifeYCS002

Cronfeydd Data a Chofrestrau

Rhif Adnabod: MonLifeYCS001

Gwasanaeth Ieuenctid

Rhif Adnabod: MonLifeYCS003

This post is also available in: English