Canolfan Hamdden y Fenni yn gorffen ar y podiwm mewn her ffitrwydd - Monlife

Canolfan Hamdden y Fenni yn gorffen ar y podiwm mewn her ffitrwydd

Sicrhaodd Canolfan Hamdden y Fenni le ar y podiwm mewn her ffitrwydd genedlaethol yn gynharach eleni, gan ddod yn drydydd yn Ymgyrch Ffitrwydd Lets Move for a Better World 2024 Technogym.

Trechodd clybiau ffitrwydd  y ganolfan hamdden gystadleuaeth gan bob un ond dau o’r 237 arall o glybiau oedd yn cystadlu.

Bu 760 o aelodau a staff y Fenni yn cydweithio i gasglu cyfanswm o 1,304,5798 MOVes, dull Technogym ar gyfer mesur gweithgaredd corfforol, a gofnodwyd gan offer campfa neu dracwyr gweithgaredd corfforol GPS tebyg i Garmin.

Rhagorodd y Fenni ar y trothwy o 1,000,000 MOVEs a derbyn Pecyn Llesiant Technogym a gaiff ei roi i’r Bwrdd Iechyd lleol i gefnogi cyflwyno sesiynau ymarfer ar gyfer pobl yn byw gyda Dementia a’u gofalwyr.

Cymerodd dros 107,808 o bobl ran yn yr ymgyrch gyda’r nod o hyrwyddo iechyd pobl a gweithgaredd corfforol.

Casglodd Denis Murphy, aelod o’r Clwb, yr uchafswm posibl o 320000 MOVEs a diolchodd i’r ganolfan am eu help yn ei adferiad o anaf difrifol i’w goes.

Dywedodd Angela Sandles, Aelod Cabinet Cydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy: “Mae’n wych gweld ymdrechion y clybiau ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden y Fenni.

“Mae’n gamp enfawr ac yn rhoi esiampl cadarnhaol iawn.

“Mae manteision cadw’n heini yn hysbys iawn a dengys heriau fel hyn y gall fod yn hwyl hefyd.” Mae mwy o wybodaeth am yr ymgyrch ar gael yn technogym.com/en-GB/lets-move/

This post is also available in: English