Home - Monlife
Your MonLife Summer_Website Slider
Summer TMG_Website Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02
previous arrow
next arrow

Croeso i MonLife

Mae Bywyd Mynwy’n rhan o Gyngor Sir Fynwy ac mae’n gyfrol am hamdden, addysg ieuenctid ac awyr agored, seilwaith gwyrdd a mynediad i gefn gwlad, chwarae, rheoli cyrchfannau, y celfyddydau, amgueddfeydd ac atyniadau.

Rydym yn darparu gwasanaethau hamdden o 4 safle yn Sir Fynwy ac rydym yn cynnig gweithgareddau awyr agored o 2 ganolfan. Mae gennym 7 safle sy’n ymgorffori ein hatyniadau a’n amgueddfeydd yn ogystal â hyrwyddo gwybodaeth i dwristiaid . Mae yno rai o’r adeiladau mwyaf trawiadol sydd â hanes diddorol a gweithgareddau ar gyfer bob oed. Mae ein Gwasanaeth Mynediad i Gefn Gwlad yn gyfrifol am rwydwaith mynediad i gefn gwlad eang a safleoedd sy’n darparu profiadau awyr agored ar gyfer cymunedau ac ymwelwyr fel eu gilydd. Mae ein Gwasanaeth Ieuenctid yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i bobl ifanc ar draws Sir Fynwy.

Amdanom Ni
Amdanom Ni


Rhan o Gyngor Sir Fynwy yw MonLife ac mae'n cynnig hamdden, addysg ieuenctid ac awyr agored...

Digwyddiadau
Digwyddiadau

Mae MonLife yn cynnal ac yn trefnu ystod eang o ddigwyddiadau cyffrous ar draws ein hystod o safleoedd er mwyn i'r teulu cyfan eu mwynhau ...

Yn Weithredol
Yn Weithredol


Mae MonLife Active yn gweithredu canolfannau hamdden wedi’u lleoli yn Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a...

Treftadaeth
Treftadaeth


Mae Treftadaeth MonLife yn gweithredu nifer o safleoedd ac atyniadau ledled Sir Fynwy; o gestyll i...

Awyr Agored
Awyr Agored


Mae MonLife Awyr Agored yn dathlu’r gweithgareddau awyr agored sydd ar gael yn sir ddeniadol Mynwy…

Cysylltu
Cysylltu

Mae MonLife Cysylltu yn dathlu dod â phobl at ei gilydd. Mae MonLife Cysylltu yn cynnwys: Chwarae, Gwasanaeth Ieuenctid, Dysgu ...

This post is also available in: English