Home - Monlife

Croeso i MonLife

Mae Bywyd Mynwy’n rhan o Gyngor Sir Fynwy ac mae’n gyfrol am hamdden, addysg ieuenctid ac awyr agored, seilwaith gwyrdd a mynediad i gefn gwlad, chwarae, rheoli cyrchfannau, y celfyddydau, amgueddfeydd ac atyniadau.


Rydym yn darparu gwasanaethau hamdden o 4 safle yn Sir Fynwy ac rydym yn cynnig gweithgareddau awyr agored o 2 ganolfan. Mae gennym 7 safle sy’n ymgorffori ein hatyniadau a’n amgueddfeydd yn ogystal â hyrwyddo gwybodaeth i dwristiaid . Mae yno rai o’r adeiladau mwyaf trawiadol sydd â hanes diddorol a gweithgareddau ar gyfer bob oed. Mae ein Gwasanaeth Mynediad i Gefn Gwlad yn gyfrifol am rwydwaith mynediad i gefn gwlad eang a safleoedd sy’n darparu profiadau awyr agored ar gyfer cymunedau ac ymwelwyr fel eu gilydd. Mae ein Gwasanaeth Ieuenctid yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i bobl ifanc ar draws Sir Fynwy

Amdanom Ni
Amdanom Ni

Rhan o Gyngor Sir Fynwy yw MonLife ac mae'n cynnig hamdden, addysg ieuenctid ac awyr agored...

Byddwch yn Heini
Byddwch yn Heini

Mae MonLife Active yn gweithredu canolfannau hamdden wedi’u lleoli yn Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a...

Gafael Mewn Hanes
Gafael Mewn Hanes

Mae Treftadaeth MonLife yn gweithredu nifer o safleoedd ac atyniadau ledled Sir Fynwy; o gestyll i...

Archwiliwch yr Awyr Agored
Archwiliwch yr Awyr Agored

Mae MonLife Awyr Agored yn dathlu’r gweithgareddau awyr agored sydd ar gael yn sir ddeniadol Mynwy..

Byddwch yn Greadigol
Byddwch yn Greadigol


Mae MonLife Creadigol yn tynnu sylw at y gweithgareddau a digwyddiadau hamdden gwahanol sydd ar gael o...

Cysylltu Pobl
Cysylltu Pobl

Mae MonLife Cysylltu yn dathlu dod â phobl at ei gilydd. Mae MonLife Cysylltu yn cynnwys: Chwarae, Gwasanaeth Ieuenctid, Dysgu...