Croeso i MonLife

Rhan o Gyngor Sir Fynwy yw MonLife ac mae’n cynnig hamdden, addysg ieuenctid ac awyr agored, seilwaith a chefn gwlad gwyrdd, twristiaeth, rheolaeth gyrchfan, celfyddydau, amgueddfeydd ac atyniadau.  

Rydym yn cynnig gwasanaethau hamdden o 4 safle o fewn Sir Fynwy ac yn cynnig gweithgareddau awyr agored yn 2 ganolfan. Mae gennym 7 safle sy’n ymgorffori ein hatyniadau ac amgueddfeydd, sydd hefyd yn hyrwyddo gwybodaeth i dwristiaid ac sy’n cynnig rhai o’r adeiladau mwyaf trawiadol gyda diddordeb hanesyddol a gweithgareddau i ddenu pob oedran. Mae gwasanaethau cefn gwlad yn goruchwylio rhwydwaith cefn gwlad mawr a safleoedd er mwyn cynnig profiadau awyr agored i gymunedau yn ogystal ag ymwelwyr, tra bod ein gwasanaeth ieuenctid yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i blant ifanc ledled Sir Fynwy.

Amdanom Ni
Amdanom Ni

Rhan o Gyngor Sir Fynwy yw MonLife ac mae'n cynnig hamdden, addysg ieuenctid ac awyr agored...

Byddwch yn Heini
Byddwch yn Heini

Mae MonLife Active yn gweithredu canolfannau hamdden wedi’u lleoli yn Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a...

Hanes Ymarferol
Hanes Ymarferol

Mae Treftadaeth MonLife yn gweithredu nifer o safleoedd ac atyniadau ledled Sir Fynwy; o gestyll i...

Archwiliwch yr Awyr Agored
Archwiliwch yr Awyr Agored

Mae MonLife Awyr Agored yn dathlu’r gweithgareddau awyr agored sydd ar gael yn sir ddeniadol Mynwy..

Byddwch yn Greadigol
Byddwch yn Greadigol


Mae MonLife Creadigol yn tynnu sylw at y gweithgareddau a digwyddiadau hamdden gwahanol sydd ar gael o...

Cysylltu Pobl
Cysylltu Pobl

Mae MonLife Cysylltu yn dathlu dod â phobl at ei gilydd. Mae MonLife Cysylltu yn cynnwys: Chwarae, Gwasanaeth Ieuenctid, Dysgu...