Vacancies - Monlife

Cyfleoedd Gyrfa ym MonLife:

Rydym bob amser ar chwilio am staff medrus a brwdfrydig yma ym MonLife. Os hoffech chi fod yn rhan o’r tîm, yna cymerwch olwg ar ein cyfleoedd gwych isod! Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.


Cynorthwyydd Safle Gweithgareddau Gwyliau

Mae MonLife yn chwilio am unigolion brwdfrydig sy’n angerddol am weithio gyda phlant a phobl ifanc.  Bydd y rôl hon yn gyfrifol, gyda chefnogaeth Swyddog Arweiniol Gweithgareddau Gwyliau’r Safle, am ddarparu gweithgareddau ar draws Cynnig Chwarae MonLife, gyda rhaglenni fel: Bwyd a Hwyl, Allgymorth a Chwarae Mynediad Agored.

Gradd: BAND C SCP 5 – SCP 8 £ 23,500 – £ 24,702 (£12.18- £12.80 per hour) Pro Rata

Oriau: Hyd at 30 awr yr wythnos

Lleoliad: Ysgolion dynodedig Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 29/02/2024 5:00 pm

AM FWY O WYBODAETH AC I WNEUD CAIS, CLICIWCH YMA.


Cyfleoedd Gwirfoddoli

Edrychwch ar ein cyfleoedd gwirfoddoli gyda Chyngor Sir Fynwy a gyda’n partneriaid ledled y sir! Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd i chi ymuno a chefnogi.

This post is also available in: English