Memberships - Monlife
Block
Aelodaeth

DECHRAU EICH TAITH FFITRWYDD NAWR GYDA MONLIFE ACTIVE

Aelodaeth
Support
Memberships
Aelodaeth

Rydyn ni i gyd yn gwybod nad oes un maint yn addas i bawb, a dyna pam mae gennym ni ddigonedd o opsiynau aelodaeth i ddewis ohonynt.

Mae ein holl aelodaeth yn rhoi mynediad i chi i unrhyw un o’n pedair canolfan hamdden yn y Fenni, Trefynwy, Cil-y-coed a Cas-gwent. Mae gan bob canolfan lu o offer Technogym, stiwdios ffitrwydd, pyllau nofio a gweithgareddau i’ch cadw’n iach ac yn weithredol wrth ofalu am eich lles. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ein haelodaeth, mae croeso i chi ein ffonio ar 01633 644800 neu anfon e-bost atom drwy glicio YMA.

Dylid nodi bod angen cynefino campfa (gall fod ffioedd)

 • – Aelodaeth Flynyddol
 • – Aelodaeth Hyblyg
 • – Aelodaeth Ymrwymedig
 • – Aelodaeth Aqua
 • – Aelodaeth Myfyrwyr
 • Aelodaeth Toning
 • Aelodaeth Gorfforaethol
 • – Pasbort i Hamdden
 • Aelodaeth NERS
 • – Pay as you go (not a membership)
 • – Dim Ffi Ymuno (Aelodaethau Blynyddol ac Ymrwymedig)
 • – Mynediad i 4 Campfa
 • – Nofio Cyhoeddus Diderfyn
 • – Rhaglen ‘Taith Aelod’ personol
 • – Sesiwn Blits Corff 30 munud Rhad ac am Ddim Wythnosol
 • – Dros 160 o ddosbarthiadau ar draws 4 safle yr wythnos
 • – Archebu ymlaen llaw (hyd at 7 diwrnod)
 • – Mynediad i App ‘MyWellness’ Technogym
 • – WIFI am ddim a pharcio

Mae buddion aelodaeth yn amrywio.

Arbed arian pan fyddwch chi’n prynu ein Haelodaeth Flynyddol! Byddwch yn cael gwerth 12 mis o aelodaeth am bris o 10 yn unig.

Iau: £170 y flwyddyn

Oedolyn:  £345 y flwyddyn

Hŷn:  £259 y flwyddyn

YMUNWCH NAWR

– Dim ffi ymuno

– Mynediad i 4 Campfa

– Nofio Cyhoeddus Diderfyn

– Rhaglen ‘Taith Aelodau’ bersonol

– Sesiwn 30 munud am ddim Body Blitz Wythnosol

– Dros 160 o ddosbarthiadau’r wythnos ar draws 4 safle

– Archebu o flaen llaw (hyd at 7 diwrnod)

– Mynediad at ap ‘MyWellness’ Technogym

– WIFI a pharcio am ddim

 

Delerau ac Amodau

Ffi cynefino campfa:

Iau: £0

Oedolyn: £0

Hŷn: £0

Mae ffi cynefino campfa yn daladwy adeg archebu.

* Gall pobl ifanc rhwng 11 a 13 oed ymarfer os ydynt yng nghwmni rhiant neu warcheidwad sydd hefyd yn aelod o’r ystafell ffitrwydd. Gall pobl ifanc gael mynediad i’r ystafell ffitrwydd ar eu pennau eu hunain pan fyddant yn 14+ oed.

I weld ein rhestr lawn o Delerau ac Amodau cliciwch YMA.

Mae ein haelodaeth hyblyg fisol yn caniatáu i chi ganslo’r aelodaeth ar unrhyw adeg. Mae angen ffi ymuno oni bai y nodir hynny trwy hyrwyddiad.

Iau: £17 y mis

Oedolyn: £40 y mis

Hŷn: £30 y mis

YMUNWCH NAWR

– Mynediad i 4 Campfa

– Nofio Cyhoeddus Diderfyn

– Rhaglen ‘Taith Aelodau’ bersonol

– Sesiwn 30 munud am ddim Body Blitz Wythnosol

– Dros 160 o ddosbarthiadau’r wythnos ar draws 4 safle

– Archebu o flaen llaw (hyd at 7 diwrnod)

– Mynediad at ap ‘MyWellness’ Technogym

– WIFI a pharcio am ddim

 

Nodwch: Pan fyddwch yn ymuno, bydd gofyn i chi dalu un taliad o flaen llaw ar eich aelodaeth, bydd y swm yn dibynnu ar bryd yn y mis y byddwch yn ymuno.

 

Delerau ac Amodau

Ffi cynefino campfa:

Iau: £15.75

Oedolyn: £21

Hŷn: £15.75

Mae ffi cynefino campfa yn daladwy adeg archebu.

* Gall pobl ifanc rhwng 11 a 13 oed ymarfer os ydynt yng nghwmni rhiant neu warcheidwad sydd hefyd yn aelod o’r ystafell ffitrwydd. Gall pobl ifanc gael mynediad i’r ystafell ffitrwydd ar eu pennau eu hunain pan fyddant yn 14+ oed.

I weld ein rhestr lawn o Delerau ac Amodau cliciwch YMA.

Mae ein haelodaeth ymroddedig fisol yn cynnig y gwerth gorau am arian. Er mwyn manteisio ar y cynnig anhygoel hwn, mae angen taliad pro rata ac isafswm o 6 debyd uniongyrchol.

Oedolyn: £34.50 y mis

Hŷn:  £25.90 y mis

YMUNWCH NAWR

– Dim ffi ymuno

– Mynediad i 4 Campfa

– Nofio Cyhoeddus Diderfyn

– Rhaglen ‘Taith Aelodau’ bersonol

– Sesiwn 30 munud am ddim Body Blitz Wythnosol

– Dros 160 o ddosbarthiadau’r wythnos ar draws 4 safle

– Archebu o flaen llaw (hyd at 7 diwrnod)

– Mynediad at ap ‘MyWellness’ Technogym

– WIFI a pharcio am ddim

 

Nodwch: Pan fyddwch yn ymuno, bydd gofyn i chi dalu un taliad o flaen llaw ar eich aelodaeth, bydd y swm yn dibynnu ar bryd yn y mis y byddwch yn ymuno.

 

Delerau ac Amodau

Ffi cynefino campfa:

Oedolyn: £0

Hŷn: £0

Mae ffi cynefino campfa yn daladwy adeg archebu.

I weld ein rhestr lawn o Delerau ac Amodau cliciwch YMA.

Mae ein haelodaeth Aqua yn cynnwys defnydd diderfyn o’n pedwar pwll nofio (yn ystod amseroedd nofio cyhoeddus), sawnas ac ystafelloedd stêm ynghyd â mynediad i ddosbarthiadau ffitrwydd yn y pwll (heb gynnwys dosbarthiadau nofio ar gyfer aelodaeth Iau). Ffioedd aelodaeth (a delir drwy ddebyd uniongyrchol)*

Oedolyn: £26.50 y mis

Hŷn: £21.00 y mis

YMUNWCH NAWR

– Nofio Cyhoeddus Diderfyn

– Mynediad diderfyn i gyfleusterau Sawna a Stêm

– Mynediad diderfyn i ddosbarthiadau yn y pwll: gan gynnwys ‘Erobeg Dŵr’ a ‘Rhedeg Dŵr’

– Mynediad at ap ‘MyWellness’ Technogym

– WIFI a pharcio am ddim

 

Nodwch: Pan fyddwch yn ymuno, bydd gofyn i chi dalu un taliad o flaen llaw ar eich aelodaeth, bydd y swm yn dibynnu ar bryd yn y mis y byddwch yn ymuno.

 

Delerau ac Amodau

I weld ein rhestr lawn o Delerau ac Amodau cliciwch YMA.

Yn barod i wneud y gorau o’ch blynyddoedd fel myfyriwr? Manteisiwch ar y cyfle i ragori yn yr ystafell ddosbarth ac yn eich lles personol gyda’n haelodaeth myfyriwr 30 diwrnod.

£30 am 30 diwrnod

YMUNWCH NAWR

– Mynediad i 4 Campfa

– Nofio Cyhoeddus Diderfyn

– Rhaglen ‘Taith Aelodau’ bersonol

– Sesiwn 30 munud am ddim Body Blitz Wythnosol

– Dros 160 o ddosbarthiadau’r wythnos ar draws 4 safle

– Archebu o flaen llaw (hyd at 7 diwrnod)

– Mynediad at ap ‘MyWellness’ Technogym

– WIFI a pharcio am ddim

 

Nodwch: Bydd gofyn i gwsmeriaid dalu’r gost aelodaeth lawn ymlaen llaw.

 

Delerau ac Amodau

Ffi cynefino campfa: £15.75

Mae ffi cynefino campfa yn daladwy adeg archebu.

* Gall pobl ifanc rhwng 11 a 13 oed ymarfer os ydynt yng nghwmni rhiant neu warcheidwad sydd hefyd yn aelod o’r ystafell ffitrwydd. Gall pobl ifanc gael mynediad i’r ystafell ffitrwydd ar eu pennau eu hunain pan fyddant yn 14+ oed.

I weld ein rhestr lawn o Delerau ac Amodau cliciwch YMA.

Mae aelodaeth Toning yn cynnwys offer ymarfer corff â chymorth pŵer sydd wedi’i anelu at bobl hŷn a phobl â chyflyrau meddygol hirdymor. Ar gael yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy yn unig!

Pay as you go: £10.00

Yn Fisol: £25.90

Blynyddol: £259.00

YMUNWCH NAWR

Os nad ydych chi’n siŵr beth yw’r swît toning neu os hoffech chi roi cynnig arni cyn cofrestru ar gyfer aelodaeth, cysylltwch â’r dderbynfa i archebu eich treial am ddim. Bydd un o’n hyfforddwyr yn mynd â chi trwy ddefnydd diogel o’r peiriannau ac yn esbonio holl fanteision yr offer â chymorth pŵer.

-Mynediad diderfyn i’n swît Premier Toning

– Mynediad i Bwll Nofio Trefynwy

– Gwiriadau iechyd AM DDIM

– Dosbarthiadau ffitrwydd wedi’u dewis â llaw i wella eich profiad ffyrfhau: gan gynnwys Ioga, Pilates, Tai Chi, Erobeg Dŵr a llawer mwy.

 

Nodwch: Dim ond yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy y mae’r aelodaeth hon ar gael.

 

Delerau ac Amodau

Ffi cynefino campfa: £0

I weld ein rhestr lawn o Delerau ac Amodau cliciwch YMA.

Mae MonLife Active yn cynnig gostyngiad arbennig i nifer o sefydliadau lleol! I wneud cais am eich Aelodaeth Gorfforaethol, bydd angen i chi fynd â thystiolaeth o gymhwysedd i’ch canolfan leol wrth ymuno. I weld a ydych yn gymwys ar gyfer yr aelodaeth hon, cliciwch ar darllen mwy isod.

£30 y mis

YMUNWCH NAWR

Sefydliadau Cymwys

– Heddlu a Swyddogion Cymorth Cymunedol / Gwasanaeth Tân

– Llywodraeth Cymru

– Gwasanaeth Sifil (Y Weinyddiaeth Amddiffyn/Cyfiawnder)

– Gwasanaethau’r Carchardai

– Awdurdod Lleol / Gwasanaeth Adnoddau a Rennir

– Lluoedd Arfog

– Personél Ambiwlans / staff y GIG / Bwrdd Iechyd Lleol (Anuerin Bevan)

– Cartrefi Melin / Tai Sir Fynwy

– ASDA / Tesco / Wilkinson / Marks & Spencer / John Lewis a Waitrose

– Cwrs Rasio/Rasio Arena Cas-gwent

– Clwb Pêl-droed Tref Cil-y-coed

– Staff Coleg Gwent (Campws Brynbuga, Campws Pont-y-pŵl, Campws Casnewydd, Parth Dysgu Blaenau Gwent, Coleg Crosskeys, canolfannau TG Dysgu Cwmbrân a Threfynwy)

– Parc Busnes Castlegate:

– Mitel Networks

– Megachem

– Advantage Voice

– St Regis

– Ocean Recources

– Siemens Security Products

– Siemens Water Technologies

– Indigo Telecoms

– Rebound Electronics

– Microsemi

 

Manteision Aelodaeth

– Mynediad i 4 Campfa

– Nofio Cyhoeddus Diderfyn

– Rhaglen ‘Taith Aelodau’ bersonol

– Sesiwn 30 munud am ddim Body Blitz Wythnosol

– Dros 160 o ddosbarthiadau’r wythnos ar draws 4 safle

– Archebu o flaen llaw (hyd at 7 diwrnod)

– Mynediad at ap ‘MyWellness’ Technogym

– WIFI a pharcio am ddim

 

Nodwch: Er mwyn gwneud cais am eich Aelodaeth Gorfforaethol, bydd angen i chi ddangos tystiolaeth i’ch canolfan leol eich bod yn gymwys ar adeg ymuno!

 

Delerau ac Amodau

Ffi cynefino campfa:£15.75

Mae ffi cynefino campfa yn daladwy adeg archebu.

I weld ein rhestr lawn o Delerau ac Amodau cliciwch YMA.

Mae MonLife Active yn gweithredu Cynllun Pasbort i Hamdden, sy’n cynnig gostyngiadau i’r rhai ar incwm isel. I weld a ydych yn gymwys ar gyfer yr aelodaeth hon, cliciwch ar darllen mwy isod.

Debyd Uniongyrchol: £18 y mis

Pay as you go: 50% oddi ar weithgareddau untro

DARLLEN MWY

Mae ein rhaglen aelodaeth ‘Pasbort i Hamdden’ (PIH) wedi ei gynllunio i wneud ffitrwydd a lles yn hygyrch ac yn fforddiadwy i drigolion Sir Fynwy. Gyda’ch Pasbort i Hamdden, gallwch ddatgloi byd o gyfleoedd ffitrwydd, gan gynnwys mynediad i gampfeydd, nofio, dosbarthiadau, a mwy. Os ydych yn derbyn budd-daliadau, efallai y byddwch yn gymwys i gael cyfradd aelodaeth ostyngol o 50% yn ein canolfannau hamdden. Os dymunwch ddefnyddio cyfleusterau’r Ystafell Ffitrwydd, bydd angen i chi dalu ffi ymuno gostyngol o £15.75 sy’n cynnwys Allwedd/band Technogym am ddim.

Rydym yn cynnig dau ddewis cyfleus ar gyfer ein haelodaeth PIH: Talu Wrth Fynd neu Ddebyd Uniongyrchol. Gyda Talu Wrth Fynd, mae gennych yr hyblygrwydd i dalu am y gwasanaethau a ddefnyddiwch, pan fyddwch eu hangen. Gyda Debyd Uniongyrchol, gallwch fwynhau hwylustod taliadau misol awtomatig, gan sicrhau mynediad di-dor i’n gwasanaethau. Darganfyddwch fwy YMA

Mae’r aelodaeth ar gael i unigolion sy’n derbyn unrhyw un o’r buddion canlynol:

– Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm)

– Budd-dal Cymorth Incwm/Gweddwon

– Lwfans Byw i’r Anabl / Taliad Annibyniaeth Personol

– Elfen Anabledd (yn cael ei gredydu o fewn y Credyd Treth Gwaith)

– Budd-dal Analluogrwydd Hirdymor/Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

– Pensiwn Anabledd Rhyfel

– Credyd Pensiwn (gwarantedig)

– Budd-dal Tai

– Budd-dal Treth y Cyngor

Nod ein aelodaeth NERS yw darparu ymarfer corff i unrhyw un dros 16 oed sy’n eisteddog ac mewn perygl o ddioddef cyflyrau cronig. Gellir cael atgyfeiriad gan Weithiwr Iechyd Proffesiynol NHS cydnabyddedig. I gael rhagor o wybodaeth am yr aelodaeth hon, cliciwch ar y ddolen ganlynol.

£18 y mis

DARLLEN MWY

– Cynllun a Rhaglen wedi’i deilwra’n bersonol

– Staff cymwys iawn i’ch arwain

– Mynediad i nifer o ddosbarthiadau

– WIFI a pharcio am ddim

 

Nodwch: Mae’r aelodaeth hon ar gael drwy’r ‘Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol’, sy’n gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr iechyd proffesiynol lleol: gan gynnwys meddygon teulu lleol, nyrsys practis, dietegwyr, ffisiotherapyddion, nyrsys diabetig, seicolegwyr a therapyddion galwedigaethol. I ymuno â’r ganolfan ar aelodaeth y Cynllun hwn, rhaid i chi gael atgyfeiriad yn gyntaf trwy weithiwr iechyd proffesiynol, fel y gallwn weithio gyda’n gilydd i weddu i’ch anghenion. Am fwy o wybodaeth am aelodaeth, cliciwch YMA.

 

Delerau ac Amodau

Ffi cynefino campfa:£15.75

I weld ein rhestr lawn o Delerau ac Amodau cliciwch YMA.

TALU WRTH FYND

Rydym yn deall efallai nad aelodaeth yw’r opsiwn cywir i bawb.  Fodd bynnag, nodwch fod gennym opsiwn ‘talu wrth fynd’ ar gyfer y canlynol:

CAMPFA

IAU:

£3.80

OEDOLYN:

£7.60

HŶN:

£3.80

DOSBARTHIADAU

IAU:

£5.80

OEDOLYN:

£5.80

HŶN:

£5.80

NOFIO

IAU:

£2.70

OEDOLYN:

£4.80

HŶN:

£2.70

YMUNWCH NAWR

* Byddwch yn ymwybodol bod angen sesiwn sefydlu. £15.75 (hŷn ac iau) neu £21 (oedolion) ar gyfer aelodau ‘talu wrth fynd’ newydd.

This post is also available in: English