MonLife Newsletter - Monlife

Cylchlythyr MonLife

Cyflwynwch eich manylion yn y ddolen isod i dderbyn y diweddariadau diweddaraf am MonLife gan gynnwys Chwaraeon, Ffitrwydd a Lles, Treftadaeth, Cefn Gwlad, a llawer mwy:


Telerau ac Amodau

 • Mae’r hyrwyddiad ar gael rhwng 11/10/23 – 10/11/23.
 • Dim ond 1 cais i bob unigolyn.
 • Mae cwsmeriaid sydd wedi cofrestru cyn yr amser hwn yn gymwys.  Ni fydd y rhai sy’n cofrestru ar ôl y cyfnod cau yn cael eu cynnwys.
 • Ar ddiwedd yr hyrwyddiad, byddwn yn dewis enillydd ar hap allan o bawb sydd wedi rhoi eu caniatâd i dderbyn cyfathrebiadau marchnata gan MonLife, p’un a ydynt wedi optio i mewn yn ddiweddar neu’n gwsmeriaid presennol gyda chaniatâd marchnata. Mae hyn yn sicrhau dewis teg o ran yr enillydd.
 • Ni fydd unrhyw ddewis arian yn lle’r hyrwyddiad sydd ar gael.
 • Ar gyfer cwsmeriaid sydd eisoes ag aelodaeth tymor penodol, bydd eu haelodaeth yn cael ei hymestyn gan 6 mis. Os yw’r cwsmer yn aelod Debyd Uniongyrchol, bydd ganddynt y 6 mis nesaf am ddim. Ar ôl y cyfnod hwn, bydd eu haelodaeth yn dychwelyd i’w dull talu Debyd Uniongyrchol safonol.
 • Mae telerau ac amodau aelodaeth presennol yn gymwys.
 • Mae’r hyrwyddiad aelodaeth ar gael ar gyfer y rhai oed 11+ yn unig.
 • Mae MonLife, Cyngor Sir Fynwy yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r hyrwyddiad, gan gynnwys ei hyd neu ei delerau, os oes angen.
 • Mae penderfyniad MonLife yn derfynol ac yn rhwymol ym mhob mater sy’n gysylltiedig â’r hyrwyddiad, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ddewis yr enillydd.
 • Mae MonLife yn cadw’r hawl i ddefnyddio enw’r enillydd mewn deunyddiau hyrwyddo sy’n gysylltiedig â’r hyrwyddiad.
 • Gellir dod o hyd i’n polisi preifatrwydd a data yma – Cymorth – MonLife.
 • Mae cyfyngiadau oedran cymwys yn berthnasol ar gyfer aelodaeth Iau, Oedolion a Hŷn.
 • Bydd tynnu enw’r enillydd yn digwydd ar ôl 10/11/23 a bydd yn cael ei gyhoeddi drwy e-bost.

This post is also available in: English