Canolfan Hamdden y Fenni

Mae Canolfan Hamdden y Fenni’n cynnwys pwll nofio 25m, campfa ffitrwydd, campfa amlbwrpas, neuadd chwaraeon, cyrtiau sboncen, ardaloedd amlddefnydd a cae ‘Astro turf’.

Gall y rheiny sy’n ymweld â Chanolfan Hamdden y Fenni fwynhau nifer o weithgareddau unigol, neu mae gennym raglen o weithgareddau a ddosbarthiadau y gellid cymryd rhan ynddynt drwy archebu lle o flaen llaw. Gellir archebu lle hyd at saith niwrnod o flaen llaw.

I holi’n uniongyrchol am aelodaeth, cliciwch yma, neu er mwyn archebu gweithgaredd, cliciwch yma.

Amserlen Ffitrwydd y Fenni

Amserlen Nofio’r Fenni

Prisiau

Nofio i Oedolion – £3.85
Nofio Iau – £2.15
Sesiwn Dŵr i Oedolion – £25.00y mis
Sesiwn Dŵr i Blant Iau – £20.00 y mis

Nodwch gall yr amserlen gael ei newid yn ôl disgresiwn Canolfan Hamdden y Fenni. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os bydd angen.

Diogelwch y Pwll i Blant

Fel lleiafswm, rhaid i bob plentyn o dan 8 oed gael ei oruchwylio’n uniongyrchol yn y dŵr gan ei rieni neu oedolyn (18 oed neu drosodd). Argymhellir hyn gan y Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch. Ni all mwy na dau blentyn o dan 8 gael eu goruchwylio gan un rhiant neu oedolyn (18 oed neu hŷn). Rhaid i blant 4 oed ac iau gael eu goruchwylio ar sail 1:1 gan oedolyn.

Nodwch y gellir ymestyn y cymarebau hyn yn ystod sesiynau Hwyl i’r Teulu oherwydd lefel yr oruchwyliaeth gan achubwyr bywyd. Gall un oedolyn fynd gyda 3 o blant 5-8 oed neu gall un oedolyn fynd gyda 2 blentyn o dan 5 mlwydd oed. Rhaid i bob plentyn fod mewn cwmni oedolyn yn ystod sesiwn Hwyl i’r Teulu.

Mae’r ganolfan ar agor saith diwrnod yr wythnos (heblaw gwyliau’r banc) rhwng 6:30am a 11:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8:15am a 6:15pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul (gall oriau agor yn ystod y gwyliau amrywio). I gysylltu â Chanolfan Hamdden y Fenni, gallwch e-bostio, neu ffonio 01873 735360.

Dilynwch Ganolfan Hamdden y Fenni ar Twitter a Facebook i gael newyddion am y digwyddiadau, y cynigion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Gall yr oriau agor amrywio. Mae’r Ganolfan ar gau ar wyliau’r banc.

Oriau Agor

Dydd Llun – 06:30am – 22:30pm

TDydd Mawrth – 06:30am – 22:30pm

Dydd Mercher – 06:30am – 22:30pm

Dydd Iau – 06:30am – 22:30pm

Dydd Gwener – 06:30am – 22:30pm

Ddydd Sadwrn – 08:15am – 18:15pm

Dydd Sul – 08:15am – 18:15pm

Opening times may vary. The
centre is closed on bank holidays.

Cyfleusterau

1 x Pwll Nofio 25m

1 x campfa ffitrwydd

1 x neuadd chwaraeon amlbwrpas â 4 cwrt

1 x campfa amlbwrpas

1 x llain ‘astro turf’ maint llawn

1 x ardal gemau aml-ddefnydd â 4 cwrt

2 x cwrt sboncen

Lleiniau awyr agored amrywiol

Cysylltwch â ni

Hen Heol Henffordd,

Y Fenni,

NP7 6EP

T: Rhif Ffôn: Ffoniwch

E: E-bost: E-bostiwch