Active 60+ - Monlife
TMG-Creative_Website-Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

60+ Gweithredol

Mae’r Cynllun 60+ Gweithredol yn rhaglen ragnodi gymdeithasol 8 wythnos a ariennir gan Chwaraeon Cymru, a gynlluniwyd i gynyddu’r ddarpariaeth o weithgarwch corfforol a lles i bobl 60 oed a hŷn.

Pa weithgareddau sy’n cael eu cynnwys?

 • Tai Chi
 • Pilates
 • Ioga
 • Aqua
 • Rhedeg Aqua
 • Nofio (ar adegau penodol)
 • Dosbarthiadau Fit4Life / Easyline
 • Tenis Bwrdd Fit4life (Canolfan Hamdden Trefynwy)
 • Dawnsio Fit4Life (Canolfan Hamdden Cas-gwent)
 • Ystafell Ffitrwydd – gan gynnwys Rhaglen wedi’i theilwra a Chymorth 1:1 gyda Thaith Aelod MonLife
 • Parkrun Fit4Life – Parc Gwledig Rogiet
 • Mynediad i dros 200 o ddosbarthiadau ar-lein trwy ap Fy Lles a Zoom.

Sut ydw i’n cofrestru?

Cwblhewch yr holl flychau trwy’r ddolen ganlynol. Yna bydd gweithiwr ffitrwydd proffesiynol cymwys yn cysylltu â chi i gael asesiad iechyd ac i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am y rhaglen a’ch cofrestru.

LLOFNODWCH fi

Faint fydd y gost?

Ni chodir tâl am yr 8 wythnos gyntaf. Byddwch yn cael cynnig parhau â’ch taith Lles gydag aelodaeth Fit4Life, sydd ar y gyfradd ostyngedig o ond £18 y mis.

Dylid nodi bod angen cynefino campfa (£15.75).


Tystebau

“Attending Dance has improved my balance and coordination and I have made friends with the other members that attend.” – Sue (Member)

“The class has helped with my dyspraxia and feeling the benefits in other areas of my life.” – Sarah (Member)

“The session is fun and there is no pressure and can take our time. The instructor is very friendly and breaks down the steps and it’s great for memory and mindfulness.” – Linda (Member)

“It’s a great place to go and meet people in the area, we have really benefited from social aspect.” – Giuseppe and Pam (Members)

This post is also available in: English