The Monmouthshire Games - Monlife

Gemau Sir Fynwy

28/05/2024 – 31/05/2024

GSF: 8:30am – 4:30pm

O: £21.00 y plentyn.

Mae Gemau Sir Fynwy yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac yn bwysicaf oll cael hwyl drwy chwaraeon. Gyda dros 30 o wahanol chwaraeon, bydd pob diwrnod yn llawn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon y gall plant a phobl ifanc 5-11 oed eu mwynhau.  Mae uchafswm o 30 lle ar gael bob dydd, fesul safle.

Sut ydw i’n archebu lle i fy mhlentyn ar gyfer Gemau Sir Fynwy?

Gallwch archebu eich plentyn ar TMG trwy gofrestru isod

Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Cwestiynau Cyffredin GSF

This post is also available in: English