Toning - Monlife
Campaign Creative (New)_Website Slider
Your MonLife Summer_Website Slider
Summer TMG_Website Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Ystafell Ffyrfhau Blaenaf Trefynwy

Mae Ffyrfhau Blaenaf Trefynwy yn cynnwys offer ymarfer corff â chymorth pŵer i bobl hŷn, pobl sydd â chyflyrau meddygol hirdymor, ac unrhyw un sy’n edrych i gyflawni eu nodau ffitrwydd, waeth beth fo’u hoedran, eu gallu neu lefel ffitrwydd. Rydym yn cynnig amgylchedd cynnes a chyfeillgar i gwrdd â ffrindiau newydd wrth aros yn heini. Mae ein haelodaeth Ffyrfhau’n cynnwys;

 • Mynediad diderfyn i’n hystafell Ffyrfhau Blaenaf
 • Mynediad i Bwll Nofio NEWYDD Trefynwy
 • Gwiriadau iechyd am ddim  
 • Dosbarthiadau ffitrwydd wedi’u dewis yn benodol i wella’ch profiad ffyrfhau. Gweler y rhestr o ddosbarthiadau a gynhwysir isod;
  • Cylchedau Ysgafn F4L
  • Aml-chwaraeon F4L
  • Ioga
  • Pilates
  • Tai Chi
  • Erobeg Aqua
  • Ymestyn a Ffyrfhau
  • Cydbwysedd Corff Rhithwir
  • Sh’bam Rhithwir

Prisio:

 • Talu wrth Fynd: £9.00
 • Aelodaeth Ffyrfhau Fisol: £25.90
 • Aelodaeth Ffyrfhau Flynyddol: £259.00 (GAN ARBED £51.80)

Siaradwch ag aelod o’r staff ynglŷn â’r dosbarthiadau uchod. Mae ein staff wrth law i siarad â chi am bob dosbarth, y buddion, a mwy.

I holi’n uniongyrchol am Aelodaeth Ffyrfhau, ffoniwch 01633 644800 neu anfonwch e-bost atom i: monmemberships@monmouthshire.gov.uk.

This post is also available in: English