Play Centre - Monlife
Monmouth Premier Play Centre at Monmouth Premier Leisure Centre after recent redevelopment

Canolfan Chwarae Premier Sir Fynwy

Addas ar gyfer oedrannauBabanod a Phlant Ifanc Iawn (0-3), Plant Ifanc (4-8) a Phlant Hŷn (9-11).

Dringwch i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Premier Trefynwy, gyda drysfa ddringo gyffrous 3 llawr, yn cynnwys system unigryw amseru trechu’r cloc. Mae hefyd ardal benodol (amgaeedig) ar gyfer plant ifanc.

Gall oedolion ymlacio yn ein ardal eistedd sydd ag aer-dymheru gan fwynhau coffi Costa ffres o’n caffe sy’n gweini bwyd ffres bob dydd. Mae parcio a Wifi AM DDIM hefyd ar gael.

Mae’r Ganolfan Chwarae ar agor saith diwrnod yr wythnos (heblaw gwyliau banc):

  • Dydd Llun i ddydd Gwener 10am-5.30pm
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul 10am – 4pm

Prisiau:

Plant 3-11 oed: £5.00

Plant Ifanc (12-35 mis oed): £3.80

Babanod (dan 1 oed): AM DDIM


Sesiynau Chwarae Meddal Awr Dawelach Cynhwysol

Cynhelir ein Sesiynau Chwarae Meddal Awr Dawelach Cynhwysol yn wythnosol ar ddydd Sadwrn a dydd Sul 9-10am.

Mae’r sesiynau hyn ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n profi cyflyrau niwroamrywiaeth a/neu sydd â nam neu anabledd ond sy’n gallu cerdded yn eu symudiadau gyda chymorth cyfyngedig.

Yn ystod y sesiwn awr o hyd ni fydd unrhyw gerddoriaeth a bydd y goleuadau’n cael eu pylu.

 Mae sesiwn dydd Sadwrn ar gyfer plant dan 11 oed.

  • Mae sesiwn dydd Sul 9-10am ar gyfer pobl ifanc 12–17 oed.
  • Dan 3 oed – £5.00
  • Mae croeso i frodyr a chwiorydd sy’n briodol i’w hoedran. 
  • Nid oes angen archebu lle, dim ond dod draw.
  • Mae bwyd a diod ar gael yn ein caffi.

I wneud ymholiadau uniongyrchol am barti pen-blwydd neu logi preifat, cliciwch yma.  I gysylltu â Chanolfan Hamdden Trefynwy, e-bostiwch, neu ffonio 01600 775135.

Dilynwch Ganolfan Hamdden Trefynwy ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chynigion.

This post is also available in: English