Case Studies - Monlife

Astudiaethau achos

Astudiaeth achos: Datblygu llwybrau Teithio Llesol newydd yng Nghil-y-coed

Cynllun Camau Cysylltiadau Cil-y-coed Cysylltiadau Cil-y-coed Llwybr Aml-ddefnyddwyr Cil-y-coed trwy barc gwledig y castell Amcan: Mae Cyngor Sir Fynwy yn mynd ati i wella'r rhwydwaith cerdded a beicio lleol o ...
/

Astudiaeth achos: Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent

Amcan: Mae Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent (PGGG) yn brosiect tair blynedd sy'n rhedeg o fis Mawrth 2020 i fis Mawrth 2023. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys pum Awdurdod Lleol Gwent (Sir ...
/

Astudiaeth achos: Rhaglen 60 MonLife yn Weithredol

Amcan: Bu Rhaglen 60 MonLife yn Weithredol yn bosibl gydag arian gan Chwaraeon Cymru. Mae'r rhaglen yn ceisio annog gweithgarwch corfforol gydol oes i bobl 60 oed a mwy drwy ...
/

Astudiaeth achos: Seilwaith Gwyrdd drwy Adran 106

Amcan: Datblygu a / neu wella cyfleusterau cymunedol a mannau agored amrywiol yn Sir Fynwy trwy gyllid Adran 106. Gweithredu: Gellir defnyddio cyllid a elwir yn Adran 106 (A106) i ...
/

Astudiaethau achos : Merched yn Gryfach gyda’n giyldd

Amcan: Datblygwyd Menywod Cryfach Gyda'i Gilydd i annog menywod i ymgysylltu â ffitrwydd a lles. Profodd sawl astudiaeth fod menywod yni lleihau ymarfer corff yn llawer amlach o’i gymharu â'u ...
/

Astudiaeth achos: Darpariaeth dan 5 oed Sir Fynwy

Astudiaeth achos: Darpariaeth dan 5 oed Sir Fynwy Amcan: Defnyddio cyllid i ddarparu cyfleoedd i blant ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a chorfforol amrywiol ar draws Sir Fynwy. Gweithredu: ...
/

Astudiaeth achos: Pêl-droed Cerdded yn Sir Fynwy

Amcan: Datblygu a darparu cyfleoedd i ddynion a menywod 40 oed a hŷn gymryd rhan mewn amrywiaeth o chwaraeon cerdded er mwyn hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol. Gweithredu: Trwy sesiynau blasu ...
/

This post is also available in: English