Astudiaethau achos : Merched yn Gryfach gyda’n giyldd - Monlife

Amcan:

Datblygwyd Menywod Cryfach Gyda’i Gilydd i annog menywod i ymgysylltu â ffitrwydd a lles. Profodd sawl astudiaeth fod menywod yni lleihau ymarfer corff yn llawer amlach o’i gymharu â’u cymheiriaid gwrywaidd. Amlygwyd llawer o rwystrau megis; gofal plant, hyder, cyllid, amseroedd, disgwyliadau ac anhysbys.  Cynlluniwyd Menywod Cryfach Gyda’i Gilydd i leihau’r rhwystr drwy ddarparu rhagflas cost isel o amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd . Yn y pen draw, y prif amcan oedd creu system gymorth i fenywod ac felly creu cyfeillgarwch!


Gweithredu:

Cyflwynwyd rhaglen Menywod Cryfach Gyda’i Gilydd yn 2018 fel archeb bloc 8 wythnos ac ers hynny mae wedi gweld amrywiaeth eang o ddosbarthiadau gweithgareddau’n cael eu darparu i’r aelodau.

Yn 2018 cymerodd y grŵp ran mewn nifer o wahanol weithgareddau: gan gynnwys pwysau tegell, cylchedau, gwaith craidd a Thai Chi. Bob blwyddyn ers hynny, mae’r cynlluniau wedi parhau i ddilyn bloc 8 wythnos gyda phob wythnos yn cynnig gweithgaredd gwahanol.  Bob blwyddyn, mae ein grwpiau wedi gweld amrywiaeth o wahanol oedrannau a chefndiroedd.  Ar ddechrau pob rhaglen rydym yn dechrau gydag ymarferion cyflwyno, wrth i bawb ddechrau braidd yn dawel ac nid yw’r grŵp i gyd yn adnabod ei gilydd. Felly, mae’r grŵp yn cyflwyno’u hunain ac rydym yn gofyn am y rhesymau dros gymryd rhan. Y rhan fwyaf o’r achosion gwelsom fod yr aelodau am roi cynnig ar ffitrwydd ar ôl peidio â chadw’n heini am beth amser. Roedd eraill am gael ychydig o amser allan o fywyd teuluol / gwaith prysur ac er bod eraill yn dymuno colli pwysau.

Ar ôl hynny, rydym yn trafod cynllun y sesiynau gyda’r grwpiau, fel eu bod nhw’n gwybod am y sesiynau gwahanol y byddant yn cymryd rhan ynddynt bob wythnos. Roedd y cynllun diweddaraf yn cynnwys:

SESIWN 1:  Cyflwyniad / ymarferion cyflwyno

SESIWN 2:  Dosbarth Cylched

SESIWN 3:  Tai Chi

SESIWN 4:  Ymestyn a Ffyrfhau

SESIWN 5:  Cyflwyniad i “O’r Soffa i 5 Cilomedr”

SESIWN 6:  Ffitrwydd Bocsio

SESIWN 7:  Sesiwn Meddwl Cadarnhaol

SESIWN 8:  Adolygu

Y grym y tu ôl i bob sesiwn yw lles. O fewn y sesiynau hyn mae’r pwnc lles yn cael ei drafod yn aml wrth i ni edrych i agor deialog am sut mae ein meddyliau’n ymateb i ymarfer corff a phwysigrwydd cymryd amser allan mewn diwrnod prysur i ymlacio. Fel canlyniadau, trwy gydol y cwrs, gofynnwn i’r cyfranogwyr wneud rhywfaint o waith gyda’r tîm o ran fframwaith bywyd a rhoddwyd cyfnodolion diolchgarwch iddynt i’w defnyddio yn ystod yr wythnos i ysgrifennu’r hyn y maent yn ddiolchgar amdano bob dydd. Daeth pob sesiwn i ben hefyd ar fyfyrdod ystyriol i ddathlu dydd Llun ystyriol.


Canlyniadau:

Mae’r prosiect hwn wedi tyfu bob blwyddyn ers ei sefydlu yn 2018, gyda’r llynedd yn gweld cynnydd arbennig o fawr mewn aelodau i’r cynllun:

2018/19: Cyflwynwyd 15 o ferched i wahanol gyfleoedd ffitrwydd a chreu arferion newydd.

2019/20: Cyflwynwyd 17 o ferched i wahanol gyfleoedd ffitrwydd a chreu arferion newydd.

2020/21: Cymerodd 45 o fenywod ran yn y cynllun tra hefyd yn creu partneriaeth gyda Mind Sir Fynwy. Mae hyn wedi arwain at lawer o ddigwyddiadau a chyfeirio ar gyfer aelodau hen a newydd.

Dros y cyfnod hwn, mae’r aelodau wedi rhoi adborth yn aml, yn ymwneud â chreu cyfeillgarwch da a gwella iechyd a lles. Mae rhai hyd yn oed wedi mynd ymlaen i gymryd rhan yn y Parkrun lleol gyda’i gilydd tra bod eraill wedi dod yn aelodau ffitrwydd llawn, gan fynychu ioga a Pilates yn aml.

This post is also available in: English