Fitness - Monlife
Campaign Creative (New)_Website Slider
Your MonLife Summer_Website Slider
Summer TMG_Website Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Ffitrwydd yn MonLife Active

Mae pob un o bedair canolfan hamdden MonLife yn cynnwys amrywiaeth o offer, cyfleusterau a dosbarthiadau, sy’n berffaith ar gyfer y rhai sy’n ceisio cynnal ffordd o fyw egnïol ac iach. Mae mynediad i bedair canolfan MonLife wedi’i gynnwys gyda’n pecynnau aelodaeth neu drwy dalu wrth fynd gyda cherdyn MonLife. Gallwch ddarganfod mwy am bob un o gyfleusterau ein canolfan ar eu tudalennau cynrychioliadol: Y fenni, Trefynwy, Cil-y-coed and Cas-gwent.

Mae MonLife yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ar gyfer pob gallu ar draws ein holl ganolfannau. Os ydych yn ymarferwr profiadol yn chwilio am heriau newydd, neu hyd yn oed yn newydd sbon i bopeth, gallwn sicrhau bod dosbarth ar eich cyfer. P’un a ydych am ddatblygu ffitrwydd cardiofasgwlaidd, cryfder, colli pwysau, adeiladu cyhyrau neu wella’ch symudedd, mae ein hyfforddwyr ffitrwydd profiadol a hyfforddedig a dosbarthiadau yma i’ch cefnogi.

Yn ogystal â’n dosbarthiadau ‘FIT’ ein hunain sy’n anelu at ddarparu ar gyfer yr holl ddiddordebau a gofynion, mae MonLife Active bellach yn cynnig ystod hynod boblogaidd o ddosbarthiadau ffitrwydd Les Mills. Mae MonLife yn falch o fod yn bartner gyda LesMills er mwyn cyflwyno ymarferion grŵp sy’n arwain y byd a helpu aelodau i syrthio mewn cariad â ffitrwydd. I weld pa ddosbarthiadau y mae eich canolfan leol yn eu cynnig, cliciwch ar y dolenni canlynol.

Dosbarthiadau Canolfan Hamdden y Fenni Dosbarthiadau Canolfan Hamdden Trefynwy Dosbarthiadau Canolfan Hamdden Cil-y-coed Dosbarthiadau Canolfan Hamdden Cas-gwent

This post is also available in: English