Fitness - Monlife
TMG-Creative_Website-Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Ffitrwydd yn MonLife Active

Mae pob un o bedair canolfan hamdden MonLife yn cynnwys amrywiaeth o offer, cyfleusterau a dosbarthiadau, sy’n berffaith ar gyfer y rhai sy’n ceisio cynnal ffordd o fyw egnïol ac iach. Mae mynediad i bedair canolfan MonLife wedi’i gynnwys gyda’n pecynnau aelodaeth neu drwy dalu wrth fynd gyda cherdyn MonLife. Gallwch ddarganfod mwy am bob un o gyfleusterau ein canolfan ar eu tudalennau cynrychioliadol: Y fenni, Trefynwy, Cil-y-coed and Cas-gwent.

Mae MonLife yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau ar gyfer pob gallu ar draws ein holl ganolfannau. Os ydych yn ymarferwr profiadol yn chwilio am heriau newydd, neu hyd yn oed yn newydd sbon i bopeth, gallwn sicrhau bod dosbarth ar eich cyfer. P’un a ydych am ddatblygu ffitrwydd cardiofasgwlaidd, cryfder, colli pwysau, adeiladu cyhyrau neu wella’ch symudedd, mae ein hyfforddwyr ffitrwydd profiadol a hyfforddedig a dosbarthiadau yma i’ch cefnogi.

Yn ogystal â’n dosbarthiadau ‘FIT’ ein hunain sy’n anelu at ddarparu ar gyfer yr holl ddiddordebau a gofynion, mae MonLife Active bellach yn cynnig ystod hynod boblogaidd o ddosbarthiadau ffitrwydd Les Mills. Mae MonLife yn falch o fod yn bartner gyda LesMills er mwyn cyflwyno ymarferion grŵp sy’n arwain y byd a helpu aelodau i syrthio mewn cariad â ffitrwydd. I weld pa ddosbarthiadau y mae eich canolfan leol yn eu cynnig, cliciwch ar y dolenni canlynol.

Dosbarthiadau Canolfan Hamdden y Fenni Dosbarthiadau Canolfan Hamdden Trefynwy Dosbarthiadau Canolfan Hamdden Cil-y-coed Dosbarthiadau Canolfan Hamdden Cas-gwent

MyWellness yw’r Profiad Llesiant Cysylltiedig sy’n eich helpu i gyflawni eich nodau chwaraeon, ffitrwydd ac iechyd mewn ffordd gyflym, hawdd a hwyliog. 

GWNEWCH SYMUD EICH CYMHELLIANT

Gyda MyWellness, gallwch olrhain yr holl weithgareddau rydych yn eu gwneud yn y gampfa neu yn yr awyr agored, gan fesur y cilomedrau a deithiwyd a’r calorïau a losgwyd. Mae pob gweithgaredd corfforol rydych yn cymryd rhan ynddynt yn eich galluogi i gasglu unedau MOVE. Mae’r rhain yn unedau mesur y gallwch eu cymharu â’ch ffrindiau, i weld pwy sydd fwyaf gweithgar

DARGANFOD EICH MYNEGAI ‘MOVERGY’

Bydd yr app MyWellness yn cadw golwg ar eich unedau MOVE yn ddyddiol, a diolch i’r MYNEGAI MOVERGY, byddwch yn gallu gweld eich statws gweithgaredd cyffredinol mewn ffordd hawdd, greddfol.

EICH CYFAILL YMARFER CORFF GORAU

Yr app MyWellness bydd eich cyfaill ymarfer corff mwyaf ffyddlon, a bydd yn eich tywys gam wrth gam nes i chi gyrraedd eich nod, diolch i raglenni ymarfer corff personol a thiwtorialau fideo sy’n dangos i chi sut i gwblhau ymarferion corff.

This post is also available in: English