Birthday Parties - Monlife

Partïon Pen-blwydd

Ydych chi’n chwilio am leoliad cyffrous a chofiadwy ar gyfer parti pen-blwydd?  

Mae MonLife yn cynnig amrywiaeth eang o bartïon pen-blwydd egnïol sy’n addas i blant o bob oed, gan gynnwys: Partïon Pwll Nofio, Partïon Chwyddadyn, Partïon Chwaraeon a Chwarae.


Canolfan Hamdden y Fenni

Mae gennym nifer o Becynnau Partïon Pen-blwydd gwahanol ar gael:

 • Llwybr Rhwystrau’r Jyngl
 • Castell a Sleid Sbonciog
 • Drylliau Nyrff
 • Parti Chwaraeon
 • Partïon pwll – Chwyddadyn gyda sleid, crocodeil chwyddadwy, peli, arnofio a theganau.

Mae’r rhain i gyd yn addas ar gyfer plant hyd at 10 oed 

Canolfan Hamdden Cil-y-coed

Mae gennym nifer o Becynnau Parti gwahanol ar gael:

 • Cwrs Rhwystrau Llwybr Deuol
 • Castell Sbonciog a Chwarae Meddal
 • Drylliau Nyrff
 • Parti Chwaraeon
 • Parti Pwll Dŵr Cimwch
 • Parti Peli ac Arnofion
 • Llogi ystafell

Mae pob un o’r partïon uchod yn amrywio o ran ystod oedran, felly ffoniwch 01633 644800 i gael rhagor o wybodaeth.

Canolfan Hamdden Cas-gwent

 • Castell Sbonciog y Coetir a Chwarae Meddal
 • Parti Chwaraeon
 • Parti Drylliau Nyrff
 • Chwyddadyn Llwybr Deuol ‘Splash Mania’
 • Chwarae Chwaraeon Sblash
 • Parti Pwll gydag Arnofion
 • Parti Ystafell yn Unig – (Dyddiau Sul yn unig 3.30-5.30pm)

Mae pob un o’r partïon uchod yn amrywio o ran ystod oedran felly ffoniwch y Ganolfan Hamdden ar 01633 644 800

Canolfan Hamdden Trefynwy

 • Canolfan Chwarae (lleiafswm o 10 o blant – uchafswm o 30)
 • Peli ac Arnofion Pwll (lleiafswm o 15 – uchafswm 30)
 • Cwrs Rhwystrau Chwyddadyn Llwybr Deuol (min 15 – uchafswm 30)
 • Parti Chwaraeon (Neuadd Chwaraeon neu 3G Awyr Agored)
 • Parti Canolfan Chwarae Unigryw (lleiafswm o 30 – uchafswm 50)

Mae pob un o’r partïon uchod yn amrywio o ran ystod oedran felly ffoniwch y Ganolfan Hamdden ar 01633 644 800 

Disgrifiadau o’r Parti

Cwrs Rhwystrau – Chwyddadyn Llwybr Deuol

Mae ein cwrs rhwystrau chwyddadwy yn ganolbwynt delfrydol i barti. Beth am ddewis ychwanegu pecyn chwaraeon neu chwarae meddal i gyd-fynd â’r pecyn hwn a mwynhau defnydd unigryw o’n neuadd chwaraeon fawr a’n hystafell parti.


Castell Sbonciog Mawr Clasurol

Beth am ddewis ychwanegu pecyn chwaraeon neu chwarae meddal* i gyd-fynd â’r pecyn castell sbonciog mawr a mwynhau defnydd unigryw o’n hystafell parti.


Parti Chwaraeon

Addas ar gyfer plant hyd at 16 oed

Dewiswch o ystod eang o chwaraeon gan gynnwys Pêl-droed 5-bob-ochr, Pêl-fasged, Uni-Hoc, Kwik Criced, Pêl-rwyd, Chwaraeon Racedi a llawer mwy.

Mwynhewch ddefnydd unigryw o’n hystafell parti am ddwy awr; yn cynnwys awr o logi ar gyfer y Neuadd Chwaraeon ac awr ar gyfer Caffi/ystafell ar gyfer bwyd.

Mae’r parti hwn yn cael ei oruchwylio gan rieni/gwarcheidwaid.  


Canolfan Chwarae Blaenaf Trefynwy

Dringwch i uchelfannau newydd yng Nghanolfan Chwarae Blaenaf Trefynwy, sy’n cynnwys drysfa ddringo gyffrous 3 llawr sy’n cynnwys system unigryw o guro amser y cloc.

I holi’n uniongyrchol am barti pen-blwydd neu logi preifat, cliciwch yma. I gysylltu â Chanolfan Hamdden Trefynwy, e-bostiwch neu ffoniwch 01633 644 800.

This post is also available in: English