Live and On Demand - Monlife
TMG-Creative_Website-Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Byw ac ar Alw

Mae MonLife yn Weithredol yn cynnig Grŵp a Phrofiad Personol Byw ac ar Alw o’ch cartref. Cofrestrwch heddiw a chewch 6 mis am £29.99.

Gall aelodau MonLife nawr ymarfer gyda’u hoff hyfforddwyr a’r cyfranogwyr y maent yn eu hadnabod o’u cartrefi gyda’r aelodaeth MonLife BYW AR ALW NEWYDD. Bydd yr aelodaeth hon yn rhoi grŵp Rhithwir a thaith Byw cyffrous i chi, a phrofiad ffitrwydd personol. Bwriad y daith Byw yw cynnwys cyfnodau cymdeithasol ar y dechrau ac ar ddiwedd pob dosbarth, wrth ganolbwyntio ar eich hyfforddiant. Byddwch yn gallu olrhain gweithgareddau, monitro cynnydd a chynhyrchu canlyniadau!

Fel gydag unrhyw weithgaredd a berfformir gan ddefnyddio’r App MyWellness, bydd y dosbarthiadau Byw ac Ar Alw yn cynhyrchu canlyniadau sy’n cyfrif tuag at gyfanswm y symudiad dyddiol, ac y gellir ei ddefnyddio i olrhain cynnydd dros amser. Os ydych chi’n gwisgo dyfeisiau Mesur Cyfradd y Galon sy’n gysylltiedig â’r App symudol MyWellness, bydd y mesuriad yn seiliedig ar Gyfraddau’r Galon unigryw pob aelod.   Fel arall, gall defnyddwyr ymuno â’r dosbarth a bydd y canlyniadau’n seiliedig ar y dwyster a osodir gan hyfforddwyr.  Rydym yn gwybod eich bod eisiau cael dewis, eisiau gwahanol fathau o ddosbarthiadau a gwahanol arddulliau o hyfforddwyr ar yr amser mwyaf cyfleus i CHI. Byddwch yn gallu dewis eich hoff weithgaredd a hyfforddi unrhyw bryd.

I gofrestru ar gyfer MonLife Byw ac Ar Alw, cliciwch YMA!

This post is also available in: English