Corporate Membership - Monlife
TMG-Creative_Website-Slider
PTL Campaign (april)_Website Slider-05
Events Calendar Creative-02
Download Our App-02

Cynllun Aelodaeth Gorfforaethol

Bydd gan bob gweithiwr o’r cwmnïau isod hawl i ymuno â’n Cynllun Aelodaeth Gorfforaethol drwy Ddebyd Uniongyrchol:

 • Heddlu a Swyddogion Cymorth Cymunedol / Gwasanaeth Tân
 • Llywodraeth Cymru
 • Gwasanaeth Sifil (Y Weinyddiaeth Amddiffyn/Cyfiawnder)
 • Gwasanaethau’r Carchardai
 • Awdurdod Lleol / Gwasanaeth Adnoddau a Rennir
 • Lluoedd Arfog
 • Personél Ambiwlans / staff y GIG / Bwrdd Iechyd Lleol (Anuerin Bevan)
 • Cartrefi Melin / Tai Sir Fynwy
 • ASDA / Tesco / Wilkinson / Marks & Spencer / John Lewis a Waitrose
 • Cwrs Rasio/Rasio Arena Cas-gwent
 • Clwb Pêl-droed Tref Cil-y-coed
 • Staff Coleg Gwent (Campws Brynbuga, Campws Pont-y-pŵl, Campws Casnewydd, Parth Dysgu Blaenau Gwent, Coleg Crosskeys, canolfannau TG Dysgu Cwmbrân a Threfynwy)
 • Parc Busnes Castlegate:
 • Mitel Networks
 • Megachem
 • Advantage Voice
 • St Regis
 • Ocean Recources
 • Siemens Security Products
 • Siemens Water Technologies
 • Indigo Telecoms
 • Rebound Electronics
 • Microsemi

Sut i wneud cais

Er mwyn gwneud cais am eich Aelodaeth Gorfforaethol, bydd angen i chi, wrth ymuno, ddangos tystiolaeth i’ch canolfan leol eich bod yn gymwys.

This post is also available in: English