Cyfleusterau chwaraeon newydd yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed - Monlife

Cyfleusterau chwaraeon newydd yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed

Photo on the new MUGA at Caldicot Leisure centre.  Cllr Jackie Strong, Cllr I R Shillabeer, Caldicot Town Council, Chair of Monmouthshire County Council Cllr Meirion Howells, Cabinet Member for Education Cllr Martyn Groucutt, Joe Killingley, Caldicot Leisure Centre Manager and Jack Harris, Community and Sport Development Officer.
Cyng Jackie Strong, Cyng I R Shillabeer, Cyngor Tref Cil-y-coed, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy y Cyng Meirion Howells, Aelod Cabinet dros Addysg Cyng  Martyn Groucutt, Joe Killingley, Rheolwr Canolfan Hamdden Cil-y-coed a Jack Harris, Swyddog Datblygu Cymunedol a Chwaraeon.

Cynhaliodd Cyngor Sir Fynwy agoriad swyddogol o gyrtiau pêl-fasged, pêl-rwyd a thenis newydd Canolfan Hamdden Cil-y-coed ar ddydd Iau, 1af o Dachwedd.

Bydd y safle defnydd deuol yn darparu ar gyfer diwallu anghenion y cwricwlwm, gyda’r ysgol uwchradd ar y safle ac ysgolion cynradd clwstwr lleol, yn ogystal â’r defnydd cymunedol gyda’r nos ac ar benwythnosau, a hynny diolch i’r llifoleuadau bylbiau LED newydd uwchben y cyrtiau. Gellir archebu lle drwy’r wefan, ap neu yn y dderbynfa yn y ganolfan hamdden.

Mae Canolfan Hamdden Cil-y-coed yn ganolfan wych i lawer o glybiau, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf. Yn ogystal â’r cyrtiau defnydd deuol newydd sydd â chylchoedd pêl-fasged newydd sbon y gellir addasu eu huchder, sy’n darparu ar gyfer pob oed a gallu, gall ymwelwyr gael mynediad i gae 3G gyda llifoleuadau (cymeradwywyd gan FIFA), maes Astroturf maint llawn, neuadd chwaraeon amlbwrpas, ystafell ffitrwydd, cyrtiau sboncen a phwll nofio 20m. Er mwyn dysgu mwy am y ganolfan hamdden, ewch i https://www.monlife.co.uk/monactive/caldicot-leisure-centre/

Dywedodd y Cynghorydd Angela Sandles, Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy: “Bydd y cyrtiau newydd sy’n agor yn swyddogol heddiw yn chwarae rhan hanfodol wrth ganiatáu i ddisgyblion lleol, grwpiau ieuenctid, trigolion a’r gymuned ehangach i fyw bywyd gweithgar, iachus drwy gydol y flwyddyn. Ni allaf aros i weld pawb yn elwa o’r cyfleuster newydd anhygoel hwn.”

Cabinet Member for Equalities and Engagement Cllr Angela Sandles Joe Killingley, Caldicot Leisure Centre manager on the new improved Basketball court at Caldicot Leisure Centre
Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy Cllr Angela Sandles gyda Joe Killingley, Rheolwr Canolfan Hamdden Cil-y-coed ar y cwrt pêl-fasged newydd.

This post is also available in: English