MonLife Active Tier 4 Lockdown - Monlife

MonLife Active Tier 4 Lockdown


Yn dilyn cyhoeddiad a wnaed ddydd Mercher gan y Prif Weinidog, byddwn yn cau’r holl Ganolfannau Hamdden Bywyd Mynwy (MonLife) o ddydd Iau, 24ain Rhagfyr am 3 wythnos wrth i ni fynd i  Haen 4 o’r Cyfnod Clo.

Ein staff, ynghyd â’r gymuned, yw ein blaenoriaeth a hoffem ddiolch i chi am y gefnogaeth yr ydych wedi dangos i MonLife dros y misoedd diwethaf. Rydym wedi derbyn yr adborth mwyaf anhygoel gan ein cwsmeriaid ac rydym yn disgwyl ymlaen at eich croesawu nôl yn dilyn adolygiad Llywodraeth Cymru ym mis Ionawr.

Os ydych wedi trefnu neu archebu rhywbeth, yna peidiwch â phoeni gan y byddwn yn cysylltu gyda chi. Fodd bynnag, os oes ymholiad brys gennych, yna cysylltwch gyda’r Ganolfan Hamdden MonLife briodol.

Ma eich iechyd a’ch lles yn bwysig iawn i ni ac rydym yn parhau i  chwilio am gyfleoedd er mwyn sicrhau eich bod yn medru parhau gyda’ch taith lles tra’n aros gartref.  Mae’r cynnig ffantastig NEWYDD gennym a fydd yn caniatáu i aelodau MonLife i barhau i hyfforddi gyda’u hoff hyfforddwyr ac unigolion eraill y maent yn adnabod a fydd hefyd yn eu cartrefi, a hynny drwy gyfrwng aelodaeth MonLife NEWYDD, sef YN FYW AC AR ALW.  Bydd yr aelodaeth hon yn rhoi profiad ffitrwydd Byw Rhithwir i chi, boed fel unigolyn neu mewn grŵp. Cliciwch  YMA am fwy o wybodaeth. 

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf, dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, fel ein Tudalennau Facebook , dilynwch ein cyfrif Twitter a thanysgrifiwch i’n Sianel Youtube.  Mae Ap MonLife ar gael hefyd – cliciwch YMA i’w lawrlwytho.

Aelodaethau  (Memberships)

Hoffem gynnig sicrwydd i chi nad oes rhaid i chi wneud dim byd a byddwn yn trefnu unrhyw newidiadau i’ch taliad debyd uniongyrchol ym mis Ionawr er mwyn adlewyrchu unrhyw ddiwrnodau sydd yn cael eu colli.   

Gwersi Nofio (Swimming Lessons)

Fel sydd yn digwydd gydag aelodaethau, bydd eich debyd uniongyrchol ar gyfer gwersi nofio yn cael ei newid er mwyn adlewyrchu’r amser sydd yn cael ei golli yn sgil cyfnod clo Haen 4.   

Mae ein timau aelodaeth yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, ac felly, e-bostiwch  monmemberships@monmouthsire.gov.uk neu ffoniwch 01633 644499 os gwelwch yn dda.

Fel cwsmer gwerthfawr, hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi.   

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol, lawrlwythwch ein Ap MonLife neu ewch i www.MonLife.co.uk

This post is also available in: English