Diweddariad Pwysig: System Rheoli Hamdden - Monlife

Diweddariad Pwysig: System Rheoli Hamdden

Annwyl Aelod,

Ar ran pawb ym MonLife gobeithio eich bod yn iach ac yn ddiogel ar hyn o bryd.  

Roeddwn am roi gwybod i chi am ychydig o newidiadau cyffrous y byddwch yn eu gweld dros yr wythnosau nesaf, wrth i ni osod y System Rheoli Hamdden NEWYDD yn ein Canolfannau MonLife Egnïol.

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn gweithio yn y cefndir ar weithredu’r system newydd hon a fydd yn gwella’ch profiad ac yn gwneud rheoli eich aelodaeth gyda ni hyd yn oed yn haws.  Dyma’r newidiadau newydd:

  • Proses cofrestru cyflymach os ydych am ymuno fel aelod
  • Llwyfan cyfathrebu effeithiol trwy e-bost, hysbysiadau gwthio ac SMS
  • Gweld, ymuno a thalu am unrhyw un o’n dewisiadau Aelodaeth Egnïol drwy’r Ap ac ar-lein
  • Haws gweld, archebu a thalu am ddosbarthiadau neu weithgareddau pryd bynnag y bydd yn gyfleus i chi ac ar unrhyw ddyfais.
  • Gweld, rheoli a diweddaru eich manylion personol.
  • Mewngofnodi gan ddefnyddio e-bost a chyfrinair yn lle eich rhif aelodaeth
  • Opsiynau rhannu cymdeithasol integredig sy’n eich galluogi i rannu manylion eich archebion gyda ffrindiau a theulu.

Hoffem eich sicrhau, yn ystod yr ymfudo o’n hen System Rheoli Hamdden i’n un newydd rydym yn cydymffurfio’n llawn â’r RhDDC a bydd eich holl ddata yn parhau i fod yn hollol ddiogel.

Fel gyda phob system newydd rydym yn gobeithio y bydd y mudo hwn yn rhedeg yn llyfn ond byddwch yn amyneddgar os ydym yn profi unrhyw faterion technegol.

Ein blaenoriaeth fel bob amser yw sicrhau na fydd hyn yn effeithio ar eich profiad.   Bydd ein tîm yn diweddaru ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf.

Byddwch yn sicr bod tîm MonLife yn gweithio’n ddiflino i gael y system newydd hon ar waith a gobeithiwn eich bod yn mwynhau’r rhyngwyneb cwsmeriaid newydd a gwell.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch monmemberships@monmouthshire.gov.uk

Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth barhaus, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

This post is also available in: English