Outdoor Adventure - Monlife
Block
Outdoor Adventure
ANTUR AWYR AGORED GILWERN
Memberships
Outdoor Adventure
Quote 1*
Outdoor Adventure
"Roedd cymysgedd hyfryd o weithgareddau corfforol a meddyliol. Darparodd yr holl weithgareddau gyfleoedd ar gyfer gwaith tîm a gafodd ei gyfoethogi yn sicr yn ystod y daith."
Memberships
Outdoor Adventure
Quote 2*
"Mwynheais ogofa yn fawr oherwydd roeddwn i'n gallu profi pethau nad ydw i erioed wedi'u profi o'r blaen ac roedd yn gyffrous unwaith mewn a cyfle oes."
Outdoor Adventure
Memberships
Outdoor Adventure
Quote 3*
"Aethom ati ar daith i ddarganfod profiad y tu allan i’r byd hwn yn dysgu yn Nhirwedd Gymreig epig a syfrdanol Sir Fynwy a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog."
Outdoor Adventure
Memberships
Outdoor Adventure
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Croeso i Antur Awyr Agored MonLife. Mae ein safle Gilwern yn gweithredu mewn lleoliadau delfrydol ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau antur cyffrous.

Mae ein tîm o staff profiadol a hynod gymwys yn darparu teithiau antur preswyl a gweithgareddau dydd, gyda’r bwriad o apelio at ysgolion cynradd ac uwchradd, grwpiau ieuenctid a chleientiaid corfforaethol fel ei gilydd. Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch ein llyfryn isod.

Ffon:  01873 735485

Ebost: outdooradventures@monmouthshire.gov.uk

Pecynnau Ar Gael

Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i gyflawni eich nodau a’ch canlyniadau arfaethedig, p’un a ydynt am ddiwallu anghenion eich cwricwlwm, datblygu tîm, neu symud ymlaen yn bersonol mewn gweithgaredd o’ch dewis.    

Sesiwn Breswyl 5-diwrnod  

Mae ein cynnig preswyl 5-diwrnod yn rhedeg o 9:30am ar ddydd Llun i 4:30pm ar ddydd Gwener ac mae’n cynnwys rhaglen bwrpasol o naill ai: 

Diwrnodau Gweithgaredd Llawn – un gweithgaredd bob dydd lle gall sgiliau a hyder symud ymlaen. 

Hanner Diwrnodau Gweithgaredd – dau weithgaredd bob dydd, yn cyflwyno cyfranogwyr i’r gweithgaredd a ddewiswyd. 

Sesiwn Breswyl 2.5 diwrnod  

Mae ein sesiynau preswyl hanner wythnos yn rhedeg naill ai o 9:30am ar ddydd Llun i 12pm ar ddydd Mercher neu o 12:30pm ar ddydd Mercher i 4:30pm ar ddydd Gwener. 

Er mwyn gwneud y mwyaf o’ch amser, gellir llenwi’r sesiwn breswyl 2.5 diwrnod gyda gweithgareddau hanner diwrnod, ond gallwn hefyd gynnig hanner diwrnod a dau ddiwrnod llawn, yn dibynnu ar nodau eich ymweliad.

Ymweliad Dydd

Yn aml, dyma ddechrau’r daith breswyl. Naill ai fel pecyn cynyddol ar gyfer ysgolion sy’n ymweld â ni o flwyddyn 3 hyd at flwyddyn 6, neu grwpiau Sgowtiaid/Ieuenctid sy’n chwilio am ddiwrnod blasu, mae’r ymweliad diwrnod yn ffordd wych o ddechrau eich taith i sesiwn breswyl. 

Pwrpasol

Os nad yw unrhyw opsiwn pecyn arall yn cwrdd â’ch anghenion a’ch gofynion, yna rydym yn fwy na pharod i’ch helpu i adeiladu pecyn sydd. Yn syml, cysylltwch â ni dros y ffôn neu e-bost a byddwn yn adeiladu eich pecyn dewisol gyda chi.

Llogi Cyfleusterau

Rydym yn cynnig cyfleusterau amrywiol a ddefnyddir gan grwpiau cymunedol lleol i ategu eu gweithgareddau wedi’u rhaglennu neu i gynnal cyrsiau hyfforddiant pwrpasol. Cysylltwch â ni os oes gennych ofyniad, a gallwn argymell yr opsiwn gorau i chi.

HOLWCH NAWR

Dilynwch Ganolfan Hamdden Trefynwy ar Twitter a Facebook i gael newyddion am y digwyddiadau, cynigion a gwybodaeth ddiweddaraf

Gweithgareddau
Gweithgareddau

Edrychwch ar yr holl weithgareddau cyffrous sydd ar gael yma yng Ngilwern...

Gwybodaeth Archebu
Gwybodaeth Archebu

Darganfyddwch wybodaeth bwysig sydd ei hangen ar gyfer eich archeb yma ...

Ymweliadau Dysgu ac Oddi Ar y Safle
Ymweliadau Dysgu ac Oddi Ar y Safle

Cyrchwch a lawrlwythwch unrhyw adnoddau sydd eu hangen ar gyfer eich ymholiad neu ymweliad ...

Duke of Edinburgh
Duke of Edinburgh

Rydym hefyd yn ddarparwr gweithgareddau achrededig Duke of Edinburgh’s Award achrededig ...

This post is also available in: English