Resources and Training - Monlife

Adnoddau a Hyfforddiant

Mae’r tîm Seilwaith Gwyrdd wedi cynhyrchu ystod o adnoddau a deunyddiau hyfforddiant gan gynnwys adnoddau dysgu ar-lein, fideos, hyfforddiant sgiliau gwyrdd ac arweiniad ar gyfer rheoli mannau gwyrdd ar gyfer natur.

Dilynwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth:

Mae’r pecyn Natur Wyllt yn cynnwys cyfoeth o adnoddau, o ganllawiau rheoli ac offer cyfathrebu i ddeunyddiau addysgol a mentrau gwyddoniaeth dinasyddion, i gyd wedi’u hanelu at eich grymuso i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eich amgylchedd lleol. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Mae Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent yn gweithio gydag ysgolion, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol ledled Gwent, gan gynnig hyfforddiant sy’n cynnwys ymwybyddiaeth a lles natur a hinsawdd. I ddarganfod mwy am y cyfleoedd hyn, cliciwch yma

Yn dod cyn bo hir Adnodd dysgu eFodiwl bioamrywiaeth …

This post is also available in: English