MonLife yn cynnal Dathliad Nadolig ar gyfer Gwirfoddolwyr gwerthfawr - Monlife

MonLife yn cynnal Dathliad Nadolig ar gyfer Gwirfoddolwyr gwerthfawr

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol yng ngwasanaethau MonLife ac maent yn hanfodol i gymunedau lleol. Maent yn helpu swyddogion i gyflwyno cyfleoedd a digwyddiadau i drigolion Sir Fynwy.

Ar ddydd Mercher, 13eg Rhagfyr, cynhaliodd MonLife Ddathliad Gwirfoddolwyr y Nadolig yn y Neuadd Sirol, Trefynwy. Roedd y digwyddiad yn caniatáu gwirfoddolwyr o wahanol feysydd gwasanaeth i gwrdd a rhannu eu profiadau gwerthfawr tra hefyd yn caniatáu i ni ddiolch i’r holl wirfoddolwyr am eu gwaith o fewn MonLife.

Mae pobl o bob oed yn gwirfoddoli gyda MonLife am resymau gwahanol, gan gynnwys ennill profiad, magu hyder, mwynhau eu hunain, neu helpu eraill a’u cymuned. Mae llawer o wirfoddolwyr wedi mynd ymlaen i weithio amser llawn o fewn gwasanaethau Cyngor Sir Fynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Angela Sandles, Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy: “Rwyf am ddiolch i’n holl wirfoddolwyr anhygoel sy’n cyfrannu at ein gwaith ar draws y Cyngor. Roedd gweld cymaint yn Neuadd y Sir i ni ddiolch iddynt yn wych. Mae gwirfoddolwyr wedi cael effaith eleni, nid yn unig mewn gwerth economaidd ond hefyd ar lefel gymunedol, gan ddarparu cefnogaeth i’n gwasanaethau MonLife a helpu gyda digwyddiadau ar draws yr hyn y mae MonLife yn ei ddarparu. Os ydych am gael profiad mewn maes penodol, cwrdd â phobl newydd, neu helpu ni wasanaethu’r gymuned, edrychwch ar yr opsiynau gwirfoddoli sydd ar gael.”

Rhwng Ebrill a Medi 2023, cymerodd 282 o wirfoddolwyr ran mewn 32 o gyfleoedd gwirfoddoli, gan gynnwys datblygu chwaraeon, Theatr Borough, gweithio yng nghefn gwlad a’n amgueddfeydd. Cyfrannodd y gwirfoddolwyr hyn gyfanswm o 6,289 o oriau, sydd â gwerth economaidd amcangyfrifedig o fwy na £85,000. 

Pan fyddwch yn gwirfoddoli, gallwch gael mynediad at raglen hyfforddi lawn, rhaglen gynefino gyflawn, ‘cyfaill’ penodedig a’n gwefan Volunteer Kenetic ar-lein. Byddwch hefyd yn cael mynediad rheolaidd at gymorth 1-2-1 neu grŵp a chyfle i gwrdd â phobl newydd o’ch ardal ac ar draws y sir.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, gallwch ddarganfod mwy yma: https://www.monlife.co.uk/connect/volunteering/ 

This post is also available in: English