MonLife Tier 4 Lockdown - Monlife

MonLife Tier 4 Lockdown

Yn dilyn cyhoeddiad a wnaed ddydd Mercher gan y Prif Weinidog, byddwn yn cau’r holl Ganolfannau Hamdden Bywyd Mynwy (MonLife) o ddydd Iau, 24ain Rhagfyr am 3 wythnos wrth i ni fynd i Haen 4 o’r Cyfnod Clo.

Mae pob un o wasanaethau eraill MonLife hefyd ar gau, ac eithrio meysydd parcio ar gyfer safleoedd gwledig ac atyniadau, safleoedd awyr agored a meysydd chwarae. Dylech wirio’r tudalennau ar gyfer pob un lleoliad a’r gwasanaethau unigol ar ein gwefan am fwy o wybodaeth.  

Ein staff, ynghyd â’r gymuned, yw ein blaenoriaeth a hoffem ddiolch i chi am y gefnogaeth yr ydych wedi dangos i MonLife dros y misoedd diwethaf. Rydym wedi derbyn yr adborth mwyaf anhygoel gan ein cwsmeriaid ac rydym yn disgwyl ymlaen at eich croesawu nôl yn dilyn adolygiad Llywodraeth Cymru ym mis Ionawr.

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf, dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, fel ein Tudalennau Facebook , dilynwch ein cyfrif Twitter a thanysgrifiwch i’n Sianel Youtube.  Mae Ap MonLife ar gael hefyd – cliciwch YMA i’w lawrlwytho.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych am eich aelodaeth MonLife, yna e-bostiwch  monmemberships@monmouthsire.gov.uk os gwelwch yn dda neu ffoniwch 01633 644499.

Fel cwsmer gwerthfawr, hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi.   

This post is also available in: English