TMG yr Haf: The Monmouthshire Games - Monlife
Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

TMG yr Haf: The Monmouthshire Games

Gorffennaf 22 @ 8:30 am - Awst 23 @ 4:30 pm

£21

Gan gynnig llwyfan chwareus ar gyfer dysgu sgiliau newydd, meithrin hyder, ehangu cylchoedd cymdeithasol, ac, yn bennaf oll, ymhyfrydu wrth wefr chwaraeon, TMG yw’r maes chwarae eithaf i blant a phobl ifanc 5-11 oed yn ystod gwyliau’r ysgol. Gydag uchafswm o 30 o leoedd ar gael y dydd ar bob safle, mae TMG yn sicrhau sylw personol ac yn meithrin amgylchedd cefnogol i bob cyfranogwr ffynnu.

Yn digwydd ar draws Sir Fynwy, ymunwch â ni yn un o’r lleoliadau canlynol:

  • Canolfan Hamdden y Fenni
  • Canolfan Hamdden Trefynwy
  • Canolfan Hamdden Cil-y-coed
  • Canolfan Hamdden Cas-gwent

Sut ydw i’n archebu lle i fy mhlentyn ar gyfer Gemau Sir Fynwy?

Gallwch archebu eich plentyn ar TMG trwy gofrestru isod:

Gemau Sir Fynwy Haf 2024 (office.com)

This post is also available in: English

Manylion

Start:
Gorffennaf 22 @ 8:30 am
Diwedd:
Awst 23 @ 4:30 pm
Pris:
£21
Categorïau Digwyddiad:
, ,
Gwefan:
https://www.monlife.co.uk/cy/monactive/childrens-activities/the-monmouthshire-games/

Trefnydd

MonLife
Phone
01633 644800
Email
-