News & Events - Monlife

Digwyddiadau i ddod

Mae gennym amser prysur o’n blaenau.  Cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a gwiriwch yn ôl yma i gael manylion am ddigwyddiadau sydd ar ddod.  Byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yno! 

Ym mis Mai 2023, cynhaliodd PGGG ddigwyddiad Gwent Fwyaf yn mynd yn Wyllt ym Mharc y Beili, Y Fenni. Defnyddiwyd y digwyddiad i lansio cam nesaf y Bartneriaeth, a ariannwyd gan Gronfa Rhwydweithiau Natur Treftadaeth y Loteri a’r gronfa Ffyniant Gyffredin.  Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr ac rydym wedi cynhyrchu’r fideo byr hwn i ddal rhai o’r uchafbwyntiau. 

Cadwch eich hun yn wybodus ac ymunwch â’r wefr o amgylch ein digwyddiadau a’n gweithgareddau sydd ar ddod, dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

Cliciwch yma i ddarllen cylchlythyr terfynol cam cyntaf Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent.

Cefnogwyd y rhaglen gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig a’i hariannu gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru.

This post is also available in: English