MonLife yn dod yn ‘Ganolfan Ragoriaeth’ ar gyfer y Sefydliad Sgiliau Arwain. - Monlife

MonLife yn dod yn ‘Ganolfan Ragoriaeth’ ar gyfer y Sefydliad Sgiliau Arwain.

Mae tîm Datblygu Chwaraeon BywydMynwy wedi’i enwi’n Ganolfan Ragoriaeth gan y Sefydliad Sgiliau Arwain am gyflwyno Gwobr PlayMaker i ddisgyblion Blwyddyn 5 ar draws holl ysgolion cynradd Sir Fynwy.

Mae’r statws yn cydnabod bod Datblygiad Chwaraeon BywydMynwy wedi rhagori yn sgil yr arweinyddiaeth y mae’n cynnig a’n hyrwyddo’r neges o gredu, arwain a llwyddo drwy ei ddarpariaeth o ansawdd uchel. Dyfernir statws Canolfan Ragoriaeth i’r 2% uchaf o’r 2,500 o ganolfannau.

Children playing. Children placing a ball on a sports cone

Ar ôl cyflwyno Gwobr ‘PlayMaker’ ers 2017/18, mae’r tîm wedi darparu’r hyfforddiant i fwy na 5,500 o ddisgyblion, gyda 100% o ysgolion yn cymryd rhan yn y rhaglen.

Nod Gwobr PlayMaker yw cefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau arwain a darparu’r wybodaeth a’r sgiliau i gynllunio a threfnu darpariaeth chwaraeon yn eu hysgol. Mae hyn yn galluogi pobl ifanc i greu gweithgareddau y gallant eu cyflwyno yn ystod amser egwyl ac amser cinio yn ddiogel. Drwy gyfrwng y Wobr PlayMaker, bydd y disgyblion yn ennill sgiliau cyfathrebu beirniadol, arwain, trefnu a gwydnwch.

Gwobr PlayMaker yw man cychwyn disgyblion ar y llwybr arweinyddiaeth Datblygu Chwaraeon. Ar ôl cwblhau’r wobr hon, mae potensial i ddisgyblion symud ymlaen i gynllun Llysgenhadon Efydd Blwyddyn 6 ac yn ddiweddarach i Academïau Arwain Ysgolion Uwchradd. Mae’r llwybr yn cynnwys Blwyddyn 5 ac uwch ac yn darparu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i fyfyrwyr ddilyn cyfleoedd cyflogaeth ôl-16.

Dywedodd y Cynghorydd Angela Sandles, Aelod Cabinet dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu Cyngor Sir Fynwy: “Mae hyn yn newyddion gwych i’r tîm gael eu cydnabod am eu hymroddiad. Mae’r tîm Datblygu Chwaraeon yn sicrhau bod disgyblion yn arwain ffordd o fyw egnïol ac yn ennill medrau allweddol mewn cyfathrebu, arweinyddiaeth a threfniadaeth. Bydd y sgiliau hyn yn caniatáu iddynt ddatblygu yn yr ysgol ac wrth ymuno â’r byd gwaith.”

Am fwy o wybodaeth am raglenni Datblygu Chwaraeon, neu i gysylltu â’r tîm, e-bostiwch sport@monmouthshire.gov.uk

This post is also available in: English