Old Station, Tintern - Monlife
MOS Web Banner-02
MOS Web Banner-01
Events Calendar Creative-02
MyTicket-Event - 2023-11-20T113825.469
Heritage-Slider-01
previous arrow
next arrow

Yr Hen Orsaf, Tyndyrn

Bydd ystafelloedd te Tyndyrn yr Hen Orsaf, toiledau a cherbydau ar gau am y tymor o ddydd Sul 5 Tachwedd, gyda’r 4ydd Tachwedd y diwrnod olaf ar gyfer bwyd a diod.

Mae’r Hen Orsaf wedi datblygu enw da fel un o brif ganolfannau ymwelwyr yr ardal, gyda’n cerbydau rheilffordd a adnewyddwyd yn ddiweddar yn cynnig llu o wybodaeth a hanes lleol, yn ogystal â rheilffordd model graddfa-N, man chwarae plant dan do a chyflwyniad fideo o hanes Rheilffordd Dyffryn Gwy a Chylch y Chwedlau.

Mwynhewch daith hamddenol ar hyd y llwybr cerdded cylchol trwy’r dolydd hardd ac ar hyd yr afon, gan fwynhau golygfeydd godidog o Ddyffryn Gwy. Rydym yn safle sy’n gyfeillgar i gŵn ac yn croesawu cŵn yn yr ystafelloedd te yn ogystal ag yn ein hardal bicnic.  Gofynnwn yn gwrtais i bob ci gael ei gadw ar dennyn a’ch bod yn glanhau ar ôl eich ci. 

Mae mynediad i’r Hen Orsaf, Tyndyrn yn rhad ac am ddim, ond rydym yn gofyn am ffi parcio sy’n dod yn ôl i’r safle ar gyfer cynnal a chadw ac uwchraddio hanfodol.  

Ystafell Te’r Hen Orsaf

Mae Ystafell De’r Hen Orsaf ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul rhwng 10am a 4pm. Yn gweini bwyd a diod blasus o ffynonellau lleol, mae ein bwydlen frecwast ar gael rhwng 10am a 12pm yn cynnig brechdanau cig moch, wy a madarch wedi’u coginio’n ffres.

Mae ein bwydlen ginio ar gael rhwng 12-3pm gan gynnig tatws siaced, paninis a brechdanau gydag amrywiaeth eang o lenwadau. Gallwch hefyd fwynhau ein detholiad o gacennau a danteithion melys o Isabel’s Bakehouse ac ymlacio gyda choffi ffres o’r Welsh Coffee Co. Mae gennym fag cinio plant, gyda brechdan, diod a dau fyrbryd a hyd yn oed bwydlen cŵn.

Mae gennym hefyd siop fach anrhegion yn yr Ystafelloedd Te sy’n gwerthu cynnyrch lleol.

Rheilffordd Fach a Man Chwarae

Peidiwch â cholli’r cyfle i neidio ar y trên Rheilffordd Fach, antur sy’n aros amdanoch chi a’ch rhai bach am ond £1.70 y daith. Mae’r trên yn rhedeg dyddiau Mawrth – Gwener 1.30pm – 3:30pm ac ar benwythnosau 11:30am – 12:30pm a 1:30 – 3:30pm (os yw’r tywydd yn caniatáu).

*Rhaid i blant dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn ac mae plant dan 2 oed yn mynd am ddim.

Mae ein hardal chwarae awyr agored i blant yn cynnig rhywbeth i bawb sydd â siglenni, cwrs ymosod awyr agored a gwifren wib. Neu gallwch ryddhau eich creadigrwydd yn y Gegin Fwd a bod yn greadigol gyda’n fframiau gwehyddu helyg.

Parcio

Mae gennym ddau bwynt gwefru ceir trydan yn Hen Orsaf Tyndyrn. Pris parcio yw £2 am 3 awr neu £4 am 7 awr. Nodwch, bydd y maes parcio isaf yn cael ei gloi o 4:30pm bob dydd.

Pan fyddwch yn ymweld â Hen Orsaf Tyndyrn, dywedwch helo wrth Ostin y pathew!

Ostin yw Pathew Hen Orsaf Tyndyrn ac mae e’n llawn hwyl!  I lawr yn Hen Orsaf Tyndyrn gallwch ddod o hyd i Ostin rhwng tudalennau ein pecyn Archwilio a Chreu gweithgareddau teuluol newydd sbon.

Mae’n llawn syniadau a gweithgareddau ar gyfer archwilio’r safle, ac mae Ostin yn awyddus i chi barhau â’r hwyl pan fyddwch yn cyrraedd adref, felly mae wedi ychwanegu mwy o weithgareddau i chi eu lawrlwytho isod.

Gwehyddu eich Celfwaith Crog Wal eich hun

Gwneud Pathew toes halen

Trên Cerflun Sothach

Mwynhewch a pheidiwch ag anghofio dangos i ni ar Twitter yr hyn rydych wedi’u creu – @Mon_Heritage.

 

Cyflwyno ein pecyn natur a lles ‘Y Dyfrgi Meddylgar’

Yn Hen Orsaf Tyndyrn gallwch ymuno â ‘Dyfrgi’ ac archwilio’r byd natur o’n cwmpas drwy arafu i edrych, gwrando, arogli, cyffwrdd a gwneud!  Ymunwch â ni ac archwiliwch fod yn ystyriol o natur!

Mae’r pecyn Gweithgareddau yn costio £5 gyda blaendal ad-daladwy o £5 (ar gyfer llogi’r bag gweithgaredd) ac mae ar gael o’n Hystafell De. Pam oedi felly? Dewch i ymweld â’r Dyfrgi heddiw ac archwiliwch ‘Y Dyfrgi Meddylgar’.

Dewch i ddathlu eich diwrnod arbennig yng nghyffiniau prydferth Hen Orsaf Tyndyrn.  Mae’r Blwch Signalau ar gael i’w logi ar gyfer eich seremoni briodas ac mae’n addas ar gyfer uchafswm o 20 o westeion gyda phrisiau’n dechrau o £590.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth yn OldStationTintern@monmouthshire.gov.uk

Mae croeso i goetsis a grwpiau mawr yn Hen Orsaf Tyndyrn ond mae archebu lle yn hanfodol cyn ymweld â ni.

Anfonwch e-bost atom: oldstationtintern@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01291 689566
Ebost: oldstationtintern@monmouthshire.gov.uk

Dilynwch Yr Hen Orsaf, Tyndyrn ar Twitter @oldstationttn
Hoffwch ein tudalen Facebook

This post is also available in: English