Cyfle Cyffrous - Monlife

Cyfle Cyffrous

A ydych rhwng 19 a 25 a’n angerddol am wneud gwahaniaeth diriaethol i’ch cymuned? Yna ymunwch gyda Phanel Ieuenctid ar gyfer Diwylliant a Threftadaeth  newydd MonLife!  

Rydym yn chwilio am yr aelod olaf i ymuno gyda’r panel. Byddwch yn rhan o grŵp o 8 o bobl ifanc (rhwng 16 a 25) o’r sir a fydd yn dylanwadu’n uniongyrchol  ar sut y mae gweithgareddau MonLife yn cael eu darparu i bobl ifanc. Dyma gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau a chwrdd gyda phobl ifanc eraill yn Sir Fynwy a bydd yn brofiad ardderchog i’w ychwanegu at eich CV.

Bydd y cyfarfod nesaf o’r Panel Ieuenctid  yn cael ei gynnal yn y Neuadd Sirol yn Nhrefynwy arddydd Llun 10fed Hydref, 5:30 – 7:00 pmByddwch yn derbyn taleb gwerth £25 am fynychu. 

Cofrestrwch eich diddordeb yma: Panel Ieuenctid ar gyfer Diwylliant a Threftadaeth MonLife  – Cofrestru Diddordeb.  Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda David (davidurryscicom@gmail.com).

This post is also available in: English