War Art gydag Eddie Redmayne - Monlife
Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • Mae'r digwyddiad hwn wedi mynd heibio

War Art gydag Eddie Redmayne

Hydref 19, 2023 @ 7:30 pm - 9:30 pm

£10

Ffilm wedi ei chyfarwyddo gan Margy Kinmoth

Ffilm i’w dangos yn The Drill Hall, Rhan Isaf Stryd yr Eglwys, Cas-gwent

Nos Iau Hydref 19 7.30pm

Tocynnau £10 ar-lein yn www.drillhallchepstow.co.uk

neu wrth y drws ar y noson o 6.45pm

I gefnogi Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife

Mewn cydweithrediad â’r arddangosfa yn Amgueddfa Cas-gwent, Darganfod Hanesion Cudd y Menywod, sef nyrsys y Groes Goch a weithiodd yn Ysbyty Tŷ Gwy Cas-gwent yn y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife yn cynnal nifer o ddigwyddiadau eleni a’r flwyddyn nesaf.  Y digwyddiad cyntaf i’w gynnal wrth i ni agosáu at Dydd y Cofio, yw’r ffilm ‘War Art’ a fydd yn cael ei dangos yn Neuadd Drill Cas-gwent ar nos Iau, 19eg,  Hydref am 7.30pm.

Yn y ffilm rymus hon mae’r actor Eddie Redmayne, sydd wedi ennill Oscar, yn mynd ar daith hynod emosiynol i daflu goleuni pwerus i affwys y rhyfela, lle mae Arlunwyr Rhyfel wedi gadael gwaddol unigryw. Fel actor efallai fod ei waith yn paratoi ar gyfer ei rôl yn y ddrama sy’n seiliedig ar y nofel Rhyfel Mawr Birdsong yn ddigon, ond roedd hefyd wedi astudio hanes celf yng Nghaergrawnt, ac felly mae ganddo ddealltwriaeth ddwfn a chraff yn ei rôl fel y cyflwynydd.

Dywed Redmayne “Rydych chi’n ceisio dychmygu sut brofiad oedd byw fel yna, i fod ar lawr gwlad. Ond gyda’r cyfnod hwnnw, rwyf bob amser wedi ei chael hi’n amhosib – nid yw ffotograffiaeth nac adroddiadau byth yn medru cyfleu’r arswyd hwnnw. Ond i mi, y Gelfyddyd a phob ochr i’r Gelfyddyd honn, gyda phobl yn ceisio darlunio’r hyn a oedd yn amhosib ei ddarlunio, a ddaeth agosaf efallai.”

Roedd gan y Rhyfel Byd Cyntaf fwy o artistiaid yn rhan o’r rhyfel nag unrhyw ryfel arall mewn hanes. Mae Redmayne yn archwilio cynfasau eiconig y Rhyfel Mawr – Paul Nash, Stanley Spencer, John Singer Sargent a Henry Tonks, yn ogystal â’r modernwyr C.R.W. Nevinson a David Bomberg. Mae Redmayne yn teithio y tu ôl i’r llenni i weld celf rhyfel sydd wedi’i chuddio o olwg y cyhoedd – rhai wedi’u sensro, rhai nas gwelwyd erioed ar ffilm o’r blaen. Mae hefyd yn archwilio sut y chwaraeodd dyfeisgarwch artistiaid ran mewn brwydr, gyda’r cuddliw dallu arloesol ar gyfer llongau i ddrysu llongau tanfor yr Almaen – ac yma roedd menywod yn chwarae rhan – gwelwn ferched ifanc o Ysgolion yr Academi Frenhinol, yn paratoi’r dyluniadau a oedd bryd hynny. cymhwyso yn yr iardiau llongau amser rhyfel (a oedd yn cynnwys Cas-gwent).

Mae Redmayne yn cwrdd â haneswyr a milwyr ac yn teithio i leoliadau ar faes y gad yn ogystal ag ymweld â stiwdios yr artistiaid i gwrdd ag artistiaid rhyfel cyfoes i weld sut mae’r ffurf hon ar gelfyddyd mor hanfodol nawr ag y bu erioed gan gynnwys George Butler (Syria) a Graeme Lothian (Afghanistan), yr artist croniclo Julia Midgley a’r artist rhyfel swyddogol Peter Howson (Bosnia), a’i waith yntau wedi ei sensro.

This post is also available in: English

Manylion

Dyddiad:
Hydref 19, 2023
Amser:
7:30 pm - 9:30 pm
Pris:
£10
Categori Digwyddiad:
Gwefan:
http://www.drillhallchepstow.co.uk/

Trefnydd

MonLife
Phone
01633 644800
Email
-

Lleoliad

The Drill Hall
The Drill Hall, Lower Church Street
Chepstow, Monmouthshire NP16 5HJ United Kingdom
+ Google Map
Phone
07526 445195
Ewch i wefan y lleoliad