Cyngor Sir Fynwy yn dathlu celfyddydau creadigol - Monlife

Cyngor Sir Fynwy yn dathlu celfyddydau creadigol

Bu artistiaid o Sir Fynwy a’r cyffiniau yn cymryd rhan yn y Dathliad o’r Celfyddydau cyntaf erioed yn y Sir yr wythnos diwethaf (dydd Gwener, 19eg Ebrill) o dan arweiniad y Cyngor.

Wedi’i ysbrydoli gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, bydd y digwyddiad yn dod yn ddigwyddiad blynyddol, gan arddangos sut mae artistiaid, perfformwyr, cerddorion ac eraill yn cyfrannu at ddiwylliant ac economi bywiog Sir Fynwy.

Arweinydd y Cyngor, Cyng Mary Ann Brocklesby yn croeso gwesteion

Yn ei sylwadau agoriadol, dywedodd y Cynghorydd Brocklesby: “Mae hwn yn garreg gamu yn ein hymrwymiad i greu strategaeth ddiwylliannol newydd a fydd yn eiddo i bawb ac yn darparu canolbwynt ar gyfer rhwydweithio, cefnogaeth a chynhwysiant ar draws ein holl gymunedau.”

Roedd y diwrnod yn fan cychwyn i’r prosiect a gydlynwyd gan y Cyngor, sy’n tanlinellu bod yr ardal yn lle ysbrydoledig i artistiaid creadigol o bob math i fyw a gweithio ynddo. Mae tirweddau, golygfeydd, fflora a ffawna lleol yn ysbrydoli artistiaid o bob math, sydd yn ei dro yn atgyfnerthu diwylliant y sir.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio gydag artistiaid o bob rhan o’r Sir, gan ddarparu mynediad at gyllid a lleoliadau i arddangos eu gwaith. Dros y misoedd diwethaf, mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag artistiaid lleol fel rhan o raglen ‘Clwstwr Creadigol’.

Mae’n cydnabod bod yr ardal eisoes yn gyforiog o artistiaid creadigol a gweledol, gan gynnwys crefftau coed, gwneud gemwaith, ffotograffwyr, peintwyr, cerflunwyr, ceramegwyr, cerddorion, dawns a theatr, llenorion a beirdd, artistiaid tecstiliau ac mwy. Mae’r rhestr bron yn ddiddiwedd.

P’un a yw pobl wedi byw mewn ardal ers oes neu’n ymwelwyr, mae ymwneud â’r celfyddydau ac artistiaid yn rhoi persbectif newydd ar gymunedau, lle a’u hanes.

Mae’r diwydiant creadigol yn cyfrannu £84.1 biliwn i economi’r DU ac mae artistiaid creadigol Sir Fynwy yn chwarae rhan hanfodol yn lleol ac yn genedlaethol.

Yn y digwyddiad, pwysleisiodd Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol yr Athro Sara Pepper fod bron i ddeg y cant o swyddi’r genedl yn yr economi greadigol.

Roedd gwaith gan yr artistiaid lleol Patricia Statham Maginness, Gemma Williams, Mike Erskine a Tiffany Murray yn cael ei arddangos am y tro cyntaf, a gosododd eraill stondinau i arddangos eu gwaith.

Mae’r Cyngor yn gwella ei strategaeth ddiwylliannol ymhellach fel rhan o ymrwymiadau’r Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol.

Er mwyn dysgu mwy am waith y Cyngor, ewch i: https://www.monlife.co.uk/cy/heritage/

Cyfarwyddwr yr Economi Greadigol yr Athro Sara Pepper

Dance Blast yn diddanu’r dorf gyda Syrcas Awyr

Barcud Coch gan Gemma Williams
Patricia Statham Maginness (chwith) yn sgwrsio gyda gwestai

Croeso cynnes yn cyfarch gwesteion i Neuadd y Sir

This post is also available in: English