Aelodaeth 6 Wythnos - Monlife

6 Wythnos o Aelodaeth MonLife yn Weithredol a sesiwn Sefydlu am ddim

Byddwch yn barod i ysbrydoli eich taith les gyda’n haelodaeth 6 wythnos yn ystod yr haf gyda MonLife yn Weithredol gyda sesiwn sefydlu AM DDIM! Gyda mynediad i bob un o’r 4 canolfan hamdden, sesiwn sefydlu am ddim, cefnogaeth bersonol 1-i-1 gan gynnwys ein monitor cyfansoddiad corff, campfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau a mwy! Cychwynnwch eich taith ffitrwydd heddiw a gofalwch am eich lles gyda MonLife haf eleni!

Cofrestrwch rhwng y 10fed Gorffennaf a’r 11eg Awst 2023

Oedolyn – 6 wythnos aelodaeth haf + sesiwn Sefydlu AM DDIM £45.00

Hŷn – 6 wythnos o aelodaeth haf + sesiwn Sefydlu AM DDIM £34.00

Iau – 6 wythnos aelodaeth haf + sesiwn Sefydlu AM DDIM £22.00

Dyma’r amser perffaith i ddechrau eich taith iechyd a lles. Mae ein haelodaeth MonLife yn Weithredol yn cynnwys rhaglenni cymorth personol a hyfforddiant campfa 1-2-1 i’ch helpu i gyflawni eich nodau.

Mae ein hystod eang o gyfleusterau yn cynnwys pyllau nofio, campfeydd gydag offer Technogym, dros 160 o ddosbarthiadau ffitrwydd gan gynnwys Les Mills a mynediad i ystafelloedd sawna a stêm i’ch helpu i ymlacio.

Gyda hyfforddwyr cyfeillgar a gwybodus, byddwn yn eich cadw’n weithgar ac yn llawn cymhelliant ar hyd eich taith iechyd a lles, gan eich helpu i gyflawni’r canlyniadau rydych chi eu heisiau.

Edrychwch ar bopeth sy’n wedi’u cynnwys:

 • Mynediad i bob un o’r 4 canolfan hamdden fel y gallwch weithio lle bynnag y bo’n gyfleus i chi.
 • Mynediad am ddim i MonLife Byw ac Ar Alw trwy’r Ap MyWellness, ar ddyddiau pan na allwch gyrraedd ein canolfannau hamdden.
 • Sesiwn Sefydlu am ddim fel y byddwch yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio ein cyfleusterau a’n hoffer campfa.
 • “Taith Aelodaeth Ffitrwydd” personol llawn gan gynnwys cyfansoddiad corff segmentaidd gyda’r monitor Tanitor, gan ddarparu dadansoddiad ar unwaith o’ch iechyd a’ch ffitrwydd.
 • Rhaglenni hyfforddi campfa wedi’u personoli ac wedi’u teilwra i’ch nodau.
 • Defnyddio ystod eang o offer Technogym sy’n olrhain eich cyflawniadau gwaith.
 • Integreiddio offer App MyWellness, gan eich helpu i gadw golwg ar eich gweithgareddau a’ch cyflawniadau.
 • Sesiwn Blitz Corff wythnosol 30 munud am ddim.
 • Dros 160 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos gan gynnwys Les Mills.
 • Stiwdios ffitrwydd pwrpasol ar gyfer dosbarthiadau y gellir eu harchebu ar-lein, 7 diwrnod o flaen llaw.
 • Nofio cyhoeddus diderfyn yn ystod amseroedd nofio cyhoeddus.
 • Mynediad am ddim i’r sawnas a’r ystafelloedd stêm.
 • Parcio am ddim ym mhob un o’n safleoedd.
 • Dim ffi ymuno, felly dim costau ychwanegol.

Brysiwch! Mae’r cynnig gwych hwn am gyfnod cyfyngedig yn unig ac yn gorffen 11eg Awst 2023.

Ffoniwch heddiw – 01633 644800

*Mae Telerau ac Amodau yn gymwys

 • Mae’r cynnig ar gael dim ond rhwng dydd Llun 10fed Gorffennaf a’r 11eg Awst 2023
 • Mae’r telerau ac amodau presennol yn gymwys, ac ni roddir ad-daliadau ar unrhyw adeg
 • Mae aelodaeth yn rhoi’r hawl i’r cwsmer gael yr holl fuddion a amlygwyd o dan “Buddion Aelodaeth”, gan gynnwys sesiwn sefydlu campfa AM DDIM.
 • Bydd taliad llawn yn cael ei gymryd ar adeg ei brynu er mwyn derbyn y cynnig hyrwyddo
 • Mae cyfyngiadau oedran cymwys yn berthnasol ar gyfer aelodaeth Iau, Oedolion a Hŷn
 • Nid yw aelodau ymroddedig o fewn eu Telerau ac Amodau’n gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

This post is also available in: English