Gall pawb helpu darlunio dyfodol gweledigaeth y celfyddydau yn Sir Fynwy - Monlife

Gall pawb helpu darlunio dyfodol gweledigaeth y celfyddydau yn Sir Fynwy

Ann Sumner a Beth McIntyre yn cyfarfod ag Emma Bevan-Henderson, Cadeirydd cyfarfod Gŵyl Gelf y Fenni yn Oriel Makers Crafts yn y Fenni

Sgyrsiau Creadigol ym Mrynbuga

Cyfarfod i archwilio ehangu’r cyfleoedd i artistiaid a chrefftwyr yn Sir Fynwy gyda chyflwyniad gan y ffotograffydd tirlun Will Davies.

Hyb a Llyfrgell Gymunedol Brynbuga, 35 Maryport Street, Brynbuga, NP15 1AR

Mercher 15 Tachwedd 12.30 – 2.30pm

Creative Conversations in Usk Tickets, Wed 15 Nov 2023 at 12:30 | Eventbrite

Diodydd Creadigol yng Nghil-y-coed

Ymunwch â ni am y digwyddiad rhwydweithio anffurfiol hwn ar gyfer pobl greadigol sy’n gweithio yn y byd celfyddydau gweledol yn Sir Fynwy. Bydd y noson yn dechrau gyda sgwrs gan yr artist lleol Alison Heard. Alison yw sylfaenydd The Art Club Social, ac yn gweithredu yn yr ardal leol ers 2019.

TogetherWorks, Ffordd Woodstock, Cil-y-coed NP26 4DB

Dydd Iau 16eg Tachwedd 6 – 8 pm

Creative Drinks in Caldicot Tickets, Thu 16 Nov 2023 at 18:00 | Eventbrite

Yn dilyn cais llwyddiannus i Ganolfan Economi Creadigol Prifysgol Caerdydd gan Gyngor Sir Fynwy, mae SumnerMcIntyre wedi’i benodi’n Gynhyrchwyr Celfyddydau Prosiect Llawrydd i arwain prosiect cyffrous i fapio’r celfyddydau gweledol yn Sir Fynwy ac i wyntyllu’r cyfle ar gyfer Clwstwr Creadigol yn y rhanbarth.

Mae tîm y prosiect yn awyddus i glywed gan gynifer o bobl â phosibl sy’n ymwneud â’r celfyddydau gweledol yn Sir Fynwy neu bobl a hoffai gyfrannu at lunio polisi diwylliannol yn y dyfodol, gan gynnwys canolfannau/lleoliadau, orielau, parciau cerfluniau neu stiwdios. Dros y tri mis nesaf (Hydref – Rhagfyr), mae trigolion creadigol Sir Fynwy yn cael cyfle i ymateb i arolwg byr, sydd i’w weld yma: https://forms.office.com/e/Ny02P2zYxA Across the next three months (October – December), creative residents of Monmouthshire have an opportunity to respond to a short survey, which can be found here: https://forms.office.com/e/Ny02P2zYxA.

There will be an opportunity to also network with SumnerMcIntyre at a series of networking events across Monmouthshire.

The first networking event will be held on Friday, 20th October, at Wye Valley Sculpture Park, 2pm-4pm. Further details can be found here: https://www.eventbrite.com/e/creative-tea-in-tintern-tickets-726142621127?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

For the latest news and updates on events or on how to contribute to this project, please visit: https://www.monlife.co.uk/heritage/

Cllr Angela Sandles, Cabinet Member for Equalities and Engagement, said: “This is such an exciting time for arts in Monmouthshire, I look forward to hearing everyone’s creative ideas and input. It will be great to see the development of a clear vision and collective goal for the future. I can’t wait to learn and see the opportunities that will come from this project and the success it will bring in developing a creative economy in Monmouthshire.”

Am y tîm: Mae Beth McIntyre, sy’n hanu o Drefynwy ac Ann Sumner wedi cydweithio ers blynyddoedd lawer, ar ôl cyfarfod am y tro cyntaf fel cydweithwyr yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae Ann yn gyn Bennaeth Celfyddyd Gain ac roedd Beth yn Uwch Guradur (Celfyddyd Gain – Printiau a Darluniau) yn yr amgueddfa. Gyda’i gilydd, mae ganddynt brofiad helaeth o ymchwilio a chwmpasu prosiectau, arwain ymgynghoriadau, trefnu digwyddiadau rhwydweithio a gweithio gydag artistiaid.

This post is also available in: English