Youth Service - Monlife

Gwasanaeth Ieuenctid 

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn rhan hanfodol o’r Gyfarwyddiaeth Mentergarwch sydd o fewn Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant ac Ieuenctid yn Sir Fynwy. Mae’r gwasanaeth yn meddu ar bedwar tîm sydd yn seiliedig ar ardaloedd dalgylch yr awdurdod sef  Bryn-y-Cwm, Sir Fynwy Ganol,  Severnside a Rhannau Isaf Gwy.

Drwy weithio mewn partneriaeth gyda’r holl ysgolion yn Sir Fynwy a gwasanaethau eraill, rydym yn ceisio galluogi a chefnogi pobl ifanc wrth iddynt ddatblygu o fod yn blant i oedolion, o ddibyniaeth i annibyniaeth.   

Mae’n cefnogi pobl ifanc i ddysgu, yn enwedig y rhai sydd â’r anghenion mwyaf, wrth iddynt ddysgu am eu bywydau yn eu hamser eu hunain, mewn awyrgylch anffurfiol, a gan eu bod yn dymuno gwneud hyn.   

Mae gwaith ieuenctid yn hwyl ac yn gyffrous ac yn ymgysylltu gyda phobl ifanc ym mhob rhan o’u dysgu.

Canolfan Addysg Awyr Agored Gilwern  

Prif Swyddfa Gilwern, Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy, Canolfan Addysg Awyr Agored  Gilwern, Heol Tŷ Mawr, Gilwern, NP7 0EB

Ffôn: 01873 833200

Trefynwy – The Attik

The Attik, Canolfan Ieuenctid Trefynwy, Stryd Whitecross, Trefynwy, NP25 3XR

Ffôn: 01600 772033

Cil-y-coed – The Zone

The Zone, Canolfan Ieuenctid Cil-y-coed, 1 Heol Cas-gwent, Cil-y-coed, NP26 4XY

Ffôn:01291 425427

Gwobr Dug Caeredin 

Gwobr Dug Caeredin C/O Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy, Canolfan Addysg Awyr Agored Gilwern, Lôn Ty-Mawr, Gilwern, NP7 OEB

Ffôn: 01873 833200

Clybiau Ieuenctid Rhan Amser

Clwb Ieuenctid Caerwent  

Canolfan Gymunedol Caerwent, 20 Lawrence Crescent, Caerwent NP26 5NS

Dydd Mawrth 5.30 pm – 8.00 pm

Clwb Ieuenctid Llan-ffwyst

Neuadd Bentref Llan-ffwyst, Church Lane, Y Fenni NP7 9LP

Dydd Gwener 3.45 pm – 5.30 pm

Clwb Ieuenctid Llandeilo Bertholau  

Canolfan Gymunedol Llandeilo Bertholau, St David’s Road, Mardy, Y Fenni NP7

Dydd Llun 4.15 pm – 6.00 pm

Clwb Ieuenctid Porthsgiwed a Sudbrook  

Neuadd yr Eglwys Porthsgiwed, Heol Crick, Porthsgiwed NP26 5UL

Dydd Mawrth 6.30 pm – 8.00 pm

Clwb Ieuenctid Rogiet  

Pafiliwn Chwaraeon Rogiet, Westway, Rogiet, Cil-y-coed NP26 3SP

Dydd Iau 6.00 pm – 8.00 pm

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda ar e-bost: youthservice@monmouthshire.gov.uk