MonLife Active - Monlife

GADEWCH I NI SYMUD ar gyfer byd gwell …

GADEWCH I NI SYMUD ar gyfer byd gwell

Cefnogwch y frwydr yn erbyn ffyrdd llonydd o fyw drwy ymuno â’r ymgyrch symudiad cymdeithasol mwyaf yn y diwydiant ffitrwydd. Paratowch i gyfrannu eich “moves” o 14 i 31 mawrth 2023. Drwy gymryd rhan yn yr Ymgyrch ‘Gadewch i ni Symud ar gyfer Byd Gwell’, rydych yn ymrwymo i frwydro yn erbyn anweithgarwch corfforol a’r holl ganlyniadau afiechyd dilynol er mwyn cyfrannu at adeiladu byd gwell ac iachach. Er mwyn rhoi’r un cyfle i bawb, beth bynnag fo’u hoedran, rhyw a lefel eu gallu corfforol, mae Technogym wedi creu MOVE, ffordd newydd o fesur gweithgaredd corfforol sy’n cysylltu’r gymuned gyfan. Gyda dim ond 30 munud o weithgaredd corfforol 5 diwrnod yr wythnos, rydych yn lleihau’r risgiau sy’n gysylltiedig â gordewdra a chlefydau cronig, ac ar yr un pryd yn cyrraedd nodau pwysig eraill.

Ymunwch â’n Her

Fis Mawrth eleni, mae MonLife yn cydweithio â Technogym i gael Sir Fynwy’n symud. Rydym wedi sefydlu’r her ‘MOVEs’ drwy’r App ‘MyWellness’ (sydd ar gael ar yr App Store a Play Store) er mwyn i bawb ymuno a chymryd rhan ynddo! Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw cwblhau 2000 MOVEs. Gallwch chi gwblhau’r her yn y gampfa, yn yr awyr agored neu yn ein dosbarthiadau troelli. Bydd yr holl aelodau sy’n cymryd rhan yn mynd i mewn i raffl am y cyfle i ennill aelodaeth o 12 mis. Yn ogystal, bydd yr holl aelodau sy’n casglu 5000 ‘MOVEs’, yn mynd i mewn i raffl i ennill nwyddau ‘Let’s Move’.

Sut i gasglu ‘MOVEs’

Mae’r Technogym® MOVE yn seiliedig ar ddadleoli’r corff yn y gofod, felly mae’n cynnig y modd gorau i fesur a chymharu lefelau gweithgaredd cyfranogwyr yn ystod yr Ymgyrch. Y cyflymaf ac yn amlach rydych yn symud, y mwyaf o ‘MOVEs’ rydych chi’n eu casglu. Dyma sut y gallwch gasglu eich ‘MOVEs’:
  • Dan Do Awtomatig ar offer cardiofasgwlaidd yng Nghanolfannau Hamdden MonLife (h.y. Melin Redeg, Beiciau, Vario, Syncro, Dringo, Llinell Sgiliau, Beicio Grŵp)

  • Dan Do Awtomatig ar offer ymwrthedd cysylltiedig o fewn Canolfannau Hamdden MonLife (h.y. Peiriant Gwasg y Frest, Peiriant Gwasg y Goes, Peiriant Gwasg yr Ysgwydd).
  • Traciwr Gweithgaredd GPS Awyr Agored yr App MyWellness
  • Dyfeisiau 3ydd Parti gyda chysylltedd GPS (e.e. – Garmin). Nodwch nad yw Fitbit nac oriorau Apple yn cynnig hyn.

Enillwch ar ran eich cymuned

Bydd y cyfleusterau sy’n casglu’r nifer angenrheidiol o MOVEs yn gallu rhoi offer i’r Sefydliadau neu Ysgolion o’u dewis er mwyn helpu i ymladd gordewdra a ffyrdd llonydd o fyw.

Gadewch i ni ymgysylltu â’ch cymuned i greu byd iachach!