MonLife Heritage - Monlife

Croeso i Dreftadaeth MonLife

Mae Treftadaeth BywydMynwy yn rheoli nifer o safleoedd ac atyniadau ar hyd a lled Sir Fynwy: o’r cestyll i deithiau cerdded gwledig, mae rhywbeth ar gyfer pawb.

Neuadd y Sir
Neuadd y Sir

Croeso i’r Neuadd Sirol. Adeilad hanesyddol sylweddol yng nghanol Trefynwy, De Cymru.

Castell Cil-y-coed
Castell Cil-y-coed

Mwynhewch yr hanes a theithiau cerdded drwy’r parc a lluniaeth yn yr ystafell de.

Yr Hen Orsaf, Tyndyrn
Yr Hen Orsaf, Tyndyrn

Mae’r Hen Orsaf, Tyndyrn, ger yr Afon Gwy yn nghalon Dyffryn Gwy.

Amgueddfa’r Fenni
Amgueddfa’r Fenni

Mae Amgueddfa’r Fenni yn cynnwys nifer o arteffactau, arddangosfeydd parhaol a rhai dros dro...

Amgueddfa Cas-gwent
Amgueddfa Cas-gwent

Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu unwaith yn ganolfan bwysig fel porth a marchnad.

Amgueddfa Trefynwy
Amgueddfa Trefynwy

Ganwyd Horatio Nelson yn Norfolk, bu farw ar y môr ac mae wedi ei gladdu yn Eglwys Gadeiriol St. Paul’s - ond mae Trefynwy yn gartref i...