Monmouth Leisure Centre - Monlife

Canolfan Hamdden Trefynwy


Yn dilyn buddsoddiad diweddar o £7.4 miliwn, mae gan Ganolfan Hamdden Trefynwy bellach bwll nofio 25M, sawna, ystafell stêm, jacuzzi, campfa fawr gyda’r offer diweddaraf sy’n arwain y farchnad, stiwdio erobeg fawr wedi ei haerdymheru ac ynddi dechnoleg rhithwir, a stiwdio beicio spin benodol. Mae yn y ganolfan, hefyd, ystafell tynhau cyhyrau gan ddefnyddio offer pŵerspa llesiant a harddwch, spa, ystafell aml-bwrpas ar gyfer partïon a chyfarfodydd, canolfan chwarae tri llawr i blant  yn ogystal â chaffi. Gall y rheiny sy’n ymweld â Chanolfan Hamdden Trefynwy fwynhau nifer o weithgareddau unigol, neu mae gennym raglen o weithgareddau neu ddosbarthiadau y gellir archebu lle arnynt. Gellir achebu lle ar un o’n gweithgareddau hyd at saith niwrnod o flaen llaw.

I wneud ymholiadau uniongyrchol ynglŷn ag ymaelodi cliciwch yma, neu i roi eich enw i lawr ar gyfer gweithgaredd, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Please see booking link below
https://leisurecentres.monmouthshire.gov.uk/lfbook.asp?wci=login

*Please note, the Family Sessions (Bubbles) are not available to book online. To book, please call 01600775135.

**Please note, swimming sessions are bookable up to 48 hours in advance and your session will last for a duration of 45 minutes.

Follow the link to our Frequently Asked Questions page https://www.monlife.co.uk/make-the-comeback/#section3

Prisiau

Nofio i Oedolio: £3.95
Nofio i rai iau: £2.20
Aqua i Oedolion: £25.50 PCM
Aqua i rai iau: £20.50 PCM
Spa pay-as-you-go: £10.00

Nodwch os gwelwch yn dda y gall Canolfan Hamdden Trefynwy benderfynu newid yr amserlen. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os oes angen.

Diogelwch Plant yn y Pwll

Mae’n rhaid i bob plentyn o dan 8 oed fod o dan oruchwyliaeth uniongyrchol ei rieni neu oedolyn (dros 18 oed). Dyma argymhelliad yr

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Ni chaniateir i fwy na dau blentyn o dan 8 oed gael eu goruchwylio gan riant neu oedolyn (dros 18 oed). Dylai plant o dan 4 oed gael goruchwyliaeth 1:1 gan oedolyn.

Bydd mwy o achubwyr bywydau ar ddyletswydd yn ystod sesiynau nofio i’r teulu felly gall oedolion oruchwylio mwy o blant. Gall un oedolyn oruchwylio 3 plentyn rhwng 5-8 oed neu gall un oedolyn oruchwylio 2 blentyn o dan 5 oed. Mae’n rhaid i oedolion fod yn gyfrifol am blant yn ystod Hwyl i’r Teulu.

Mae’r ganolfan bellach ar agor saith niwrnod yr wythnos (ar wahân i wyliau’r banc) rhwng 06.00 a 22:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8:15am a 18:15 ar ddydd Sadwrn a dydd Sul (gallai amseroedd amrywio yn ystod y gwyliau. I gysylltu â Chanolfan Hamdden Trefynwy, ffoniwch 01600 775135 neu e-bostiwch.

Dilynwch Ganolfan Hamdden Trefynwy ar Twitter a Facebook i glywed am y gweithgareddau, y cynigion a’r wybodaeth ddiweddaraf.


Amseroedd Agor

Dydd Lluny 6:15am – 9pm pm

Dydd Mawrth 6:15am – 9pm

Dydd Mercher 6:15am – 9pm

Dydd Iau – 6:15am – 9pm

Dydd Gwener 6:15am – 9pm

Dydd Sadwrn 8:15am – 6:15pm

Dydd Sul 8:15am – 6:15pm

Gall amseroedd agor amrywio. Mae’r ganolfan ar gau ar wyliau’r banc.

Cyfleusterau

1 X pwll nofio 25m
1 X campfa ffitrwydd
1 X neuadd chwaraeon â 4 cwrt aml-bwrpas ynddi
1 X campfa aml-bwrpas
1X cae maint llawn artiffisial
1 X cae, ardal gemau aml-bwrpas
2 X gwrt sboncen
Caeau awyr agored amrywiol

Cysylltwch â ni

Old Dixton Road,

Trefnywy,

NP25 3DP

T: Ffoniwch 01600 775135

E: E-bos