MonActive Memberships - Monlife
Monmouth Leisure Centre new gym after recent redevelopment including Technogym CV equipment and weights

Aelodaeth MonActive

I gael mynediad i’r cyfleusterau yn unrhyw un o’n pedair canolfan hamdden, bydd angen i chi benderfynu yn gyntaf a ydych am fod yn aelod o MonLife neu dalu wrth fynd.

Dod yn aelod

Mae nifer o opsiynau aelodaeth, gan gynnwys:

Aelodaeth Aqua

Mae aelodaeth Aqua yn cynnwys defnydd diderfyn o’n pedwar pwll nofio (yn ystod amseroedd nofio cyhoeddus), sawnau ac ystafelloedd stêm yn ogystal â mynediad i ddosbarthiadau ffitrwydd yn y pwll. Ffioedd aelodaeth (drwy ddebyd uniongyrchol):

· Oedolyn: £25 y mis

· Oedolion Hŷn (60+): £20 y mis

· Rhai Iau (13-17 oed): £20 y mis

Nodwch: Mae taliad ymlaen llaw ar gyfer ymuno a gall derbynfa’r ganolfan hamdden delio â hynny. Bydd y ffi ar gyfer y taliad hwn yn dibynnu ar bryd yn ystod y mis y byddwch yn penderfynu ymuno.

I ofyn am aelodaeth, cliciwch yma, neu siaradwch ag aelod o staff neu ffoniwch eich canolfan hamdden leol gan ddefnyddio’r rhifau a restrir isod. Mae’r canolfannau ar agor rhwng 6:30am a 10:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8:00am a 6:30pm ar ddydd Sadwrn, a rhwng 8:15am a 6:30pm ar ddydd Sul (gall oriau agor gwyliau amrywio).

Ffurflen ar-lein y Fenni Ffoniwch: 01873 735360
Ffurflen ar-lein Cil-y-coed Ffoniwch: 01291 426850
Ffurflen ar-lein Cas-gwent Ffoniwch: 01291 635745
Ffurflen ar-lein Trefynwy Ffoniwch: 01600 775135

* Mynediad i’n dosbarthiadau ffitrwydd, pyllau nofio, campfeydd, sawnau ac ystafelloedd stêm – ar draws pob un o’r pedair canolfan yn ystod oriau agor.

** Cynhelir un sesiwn hyfforddi Cyflyru’r Corff personol 30 munud am ddim (nid yw ar gael i aelodau iau) – yn amodol ar argaeledd.

*** Darganfyddwch a yw eich sefydliad yn rhan o’r cynnig gwych hwn, drwy glicio yma.

^ Mynediad diderfyn i’n pyllau nofio (yn ystod amseroedd nofio cyhoeddus), dosbarthiadau ffitrwydd yn y pwll, sawnau ac ystafelloedd stêm – ar draws pob un o’r pedair canolfan yn ystod oriau agor.

Nodwch – pan fyddwch yn ymuno, bydd yn rhaid i chi dalu un taliad ymlaen llaw ar eich aelodaeth, a bydd y swm yn dibynnu pryd yn ystod y mis y byddwch yn ymuno.

AELODAETH HYBLYG

Plant Iau: £16 y mis

Oedolion: £39 y mis

Oedolion Hŷn: £29 y mis

Cynllun ffitrwydd personol AM DDIM

Sesiwn Cyflyru’r Corff wythnosol AM DDIM**

Mynediad DIDERFYN i’r holl ddosbarthiadau ffitrwydd ar draws pob un o’r 4 canolfan hamdden gan gynnwys dosbarthiadau rhithwir Les Mills yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy

Mynediad DIDERFYN i bob sesiwn nofio cyhoeddus

AELODAETH OSTYNGOL – AR WERTH!

Oedolion: £33.50 y mis

Oedolion Hŷn: £25 y mis

AELODAETH FLYNYDDOL

Plant Iau: £160 y flwyddyn

Oedolion: £335 y flwyddyn

Oedolion Hŷn: £250 y flwyddyn

Sesiwn ymsefydlu campfa AM DDIM

Allwedd Technogym AM DDIM

Cynllun ffitrwydd personol AM DDIM

Sesiwn Cyflyru’r Corff wythnosol AM DDIM**

Mynediad DIDERFYN i’r holl ddosbarthiadau ffitrwydd ar draws pob un o’r 4 canolfan hamdden gan gynnwys dosbarthiadau rhithwir Les Mills yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy

Mynediad DIDERFYN i bob sesiwn nofio cyhoeddus

YMUNWCH NAWR!