Abergavenny Leisure Centre - Monlife

Canolfan Hamdden y Fenni

Mae Canolfan Hamdden y Fenni’n cynnwys pwll nofio 25m, campfa ffitrwydd, campfa amlbwrpas, neuadd chwaraeon, cyrtiau sboncen, ardaloedd amlddefnydd a cae ‘Astro turf’.

Gall y rheiny sy’n ymweld â Chanolfan Hamdden y Fenni fwynhau nifer o weithgareddau unigol, neu mae gennym raglen o weithgareddau a ddosbarthiadau y gellid cymryd rhan ynddynt drwy archebu lle o flaen llaw. Gellir archebu lle hyd at saith niwrnod o flaen llaw.

I wneud ymholiadau uniongyrchol ynglŷn ag ymaelodi, cliciwch yma, neu i neu i archebu lle ar weithgaredd neu mewn dosbarth cliciwch yma

Prisiau

Nofio i Oedolion – £3.85
Nofio Iau – £2.15
Sesiwn Dŵr i Oedolion – £25.00y mis
Sesiwn Dŵr i Blant Iau – £20.00 y mis

Nodwch os gwelwch yn dda y gall Canolfan Hamdden Trefynwy benderfynu newid yr amserlen. Bydd y pwll yn cael ei glirio rhwng sesiynau os oes angen

Diogelwch Plant yn y Pwll

Mae’n rhaid i bob plentyn o dan 8 oed fod o dan oruchwyliaeth uniongyrchol ei rieni neu oedolyn (dros 18 oed). Dyma argymhelliad yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Ni chaniateir i fwy na dau blentyn o dan 8 oed gael eu goruchwylio gan riant neu oedolyn (dros 18 oed). Dylai plant o dan 4 oed gael goruchwyliaeth 1:1 gan oedolyn.

Mae mwy o achubwyr bywydau ar ddyletswydd yn ystod sesiynau nofio i’r teulu felly gall oedolion oruchwylio mwy o blant. Gall un oedolyn oruchwylio 3 plentyn rhwng 5-8 oed neu gall un oedolyn oruchwylio 2 blentyn o dan 5 oed. Mae’n rhaid i oedolion fod yn gyfrifol am blant yn ystod Hwyl i’r Teulu

Mae’r ganolfan ar agor saith diwrnod yr wythnos (heblaw gwyliau’r banc) rhwng 6:30am a 11:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8:15am a 6:15pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul (gall oriau agor yn ystod y gwyliau amrywio). I gysylltu â Chanolfan Hamdden y Fenni, gallwch e-bostio, neu ffonio 01873 735360.

Dilynwch Ganolfan Hamdden y Fenni ar Twitter a Facebook i gael newyddion am y digwyddiadau, y cynigion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Gall yr oriau agor amrywio. Mae’r Ganolfan ar gau ar wyliau’r banc.

Oriau Agor

Dydd Llun – 06:30am – 22:30pm

Dydd Mawrth – 06:30am – 22:30pm

Dydd Mercher – 06:30am – 22:30pm

Dydd Iau – 06:30am – 22:30pm

Dydd Gwener – 06:30am – 22:30pm

Ddydd Sadwrn – 08:15am – 18:15pm

Dydd Sul – 08:15am – 18:15pm

Cyfleusterau

1 x Pwll Nofio 25m

1 x campfa ffitrwydd

1 x neuadd chwaraeon amlbwrpas â 4 cwrt

1 x campfa amlbwrpas

1 x llain ‘astro turf’ maint llawn

1 x ardal gemau aml-ddefnydd â 4 cwrt

2 x cwrt sboncen

Lleiniau awyr agored amrywiol

Cysylltwch â ni

Hen Heol Henffordd,

Y Fenni,

NP7 6EP

T: Rhif Ffôn: Ffoniwch

E: E-bost: E-bostiwch