Welsh Language - Monlife

Croeso i MonLife Active

Mae MonActive yn gweithredu pedair canolfan hamdden, yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy. Mae gan bob canolfan hamdden amrywiaeth o offer a chyfleusterau modern, staff croesawgar a gafodd eu hyfforddi, dosbarthiadau iechyd a ffitrwydd a gweithgareddau ar gyfer pob oed.

I gael mwy o wybodaeth ar bob un o’n canolfannau hamdden, cliciwch ar un o’r pedair dolen ddilynol neu i gysylltu â ni, cliciwch yma.

Iechyd a diogelwch ein staff a chwsmeriaid yw ein prif flaenoriaeth o hyd, ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru byddwn yn parhau i:

Weithredu system un-ffordd i fewn ac allan o’r ganolfan.

Ei gwneud yn ofynnol i chi roi hylif diheintio ar eich dwylo yn y mannau a roddwyd a glanhau offer cyn/ar ôl defnyddio.

Ei gwneud yn ofynnol gwisgo masgiau wyneb wrth symud o amgylch y ganolfan (ond nid yn ystod ymarfer).

Edrychwn ymlaen at groesawu pawb ohonoch yn ôl yn ddiogel!

Os oes gennych ymholiad am eich aelodaeth MonLife anfonwch e-bost at monmemberships@monmouthshire.gov.uk  neu ffonio 01633 644800.

Abergavenny Leisure Centre
Abergavenny Leisure Centre
Caldicot Leisure Centre
Caldicot Leisure Centre
Chepstow Leisure Centre
Chepstow Leisure Centre
Monmouth Leisure Centre
Monmouth Leisure Centre