Duke of Edinburgh - Monlife

Dug Caeredin

Mae Canolfannau Awyr Agored BywydMynwy yn Ddarparydd Gweithgaredd a Gymeradwywyd ar gyfer Gwobrau Dug Caeredin a gall gynnig hyfforddiant, ymarfer a chymhwyso, alldeithiau cerdded a chanŵio i gyfranogwyr ar bob lefel.

Mae’r canolfannau mewn lleoliad delfrydol ar ymyl y Mynydd Du a Bannau Brycheiniog ac yn agos at Ddyffryn Gwy. Gall y canolfannau hefyd ddarparu gwersylla ar y safle. Mae ein holl staff yn oruchwylwyr ac aseswyr cymeradwy ac mae gennym adnoddau da i ddarparu ar gyfer alldeithiau cerdded a chanŵio.

Gellir hefyd fynd ar alldeithiau tramor. Rydym wedi archwilio nifer o dripiau canŵ ‘aur’ llwyddiannus ar y Dordogne yn Ffrainc. Rydym yn cynnig cyrsiau sefyll ar ben eu hunain neu gallwn gynnig pecyn sy’n cynnwys hyfforddiant ac asesiad.

Gall ein halldeithiau fod ar droed neu mewn canŵ ac fe’u cynhelir yn bennaf yn ardal De Cymru – gellir trefnu mathau eraill o alldeithiau ac ardaloedd eraill ond gall olygu cost ychwanegol, cysylltwch â ni i drafod yr opsiynau. Os oes gennych grŵp sy’n edrych am alldaith, yna yr ydym yn aml â lleoedd ar gael yn ystod gwyliau’r ysgol.

Gallwn ddarparu pob offer grŵp i fyfyrwyr tebyg i bebyll, matiau, stofiau, mapiau a hefyd rai eitemau personol os nad oes gan fyfyrwyr mohonynt tebyg i sachau cefn a sachau cysgu. Gallai pecynnau nodweddiadol gynnwys:

·         Efydd:  Alldaith ar droed ar hyd Clawdd Ofa, Llwybr Dyffryn Gwy, Llwybr Cwm Mynwy, Fforest y Ddena, Ffordd y Bannau.

·         Arian:  Alldaith ar droed yn y Mynydd Du, alldaith canŵ ar gamlas Mynwy ac Aberhonddu.

·         Aur: alldaith ar droed ym Mannau Brycheiniog, alldaith canŵ ar yr afon Gwy, yr afon Hafren neu ar y Dordogne yn Ffrainc.

Cysylltwch â ni:

Ffôn: 01873 832164

E-bost: outdooradventures@monmouthshire.gov.uk

Dilynwch Ganolfan Hamdden Trefynwy ar Twitter a Facebook i gael newyddion am y digwyddiadau, cynigion a gwybodaeth ddiweddaraf.

This post is also available in: English