Record bees and butterflies in your community - Monlife

Gwirfoddoli i Fonitro Peillwyr

Helpwch ni i gofnodi gwenyn ac ieir bach yr haf 

Mae pryfed sy’n peillio yn chwarae rhan hanfodol  yn ein hamgylchedd, yn sicrhau bod llawer o’n cnydau a’n planhigion gwyllt yn gallu hadu a chynhyrchu ffrwyth.

Rydym eisiau deall sut mae’n newidiadau rheolaeth yn fanteisiol i bryfed sy’n peillio.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr eiddgar i helpu i fonitro pa wenyn, clêr hedfan a phryfed eraill sy’n ymweld â blodau sy’n defnyddio’n hardaloedd dolydd newydd ar leiniau ymyl ffordd, parciau a glaswelltir amwynder.

Mae’n syml,  yn gyflym ac nid oes angen unrhyw wybodaeth arbenigol –mae’n ffordd hawdd o ddechrau dysgu am natur yn eich cymuned. 

Y Cyfrif 10-munud FIT (Cyfrif Amseru Blodau-Pryfed)

Mae Natur Wyllt yn defnyddio Cynllun Monitro Peillwyr y Deyrnas unedig  Cyfrif FIT, dull biolegol naturiol cenedlaethol o gofnodi, er mwyn cofnodi’r digonedd o beillwyr yn ein hardaloedd dolydd newydd. 

Nid yn unig y bydd hyn yn rhoi i ni lawer iawn o wybodaeth ynghylch effaith rheoli coetiroedd amgen, ond bydd eich canlyniadau chi yn cyfrannu at astudiaeth wyddonol genedlaethol.

Cyfrif FIT

  • Gellir ei wneud mewn unrhyw leoliad gyda blodau
  • Ar unrhyw adeg pan fo’r tywydd yn dda, o 1 Ebrill i 30 Medi
  • Dewiswch ddarn o flodau targed a chyfrif faint o bryfed sy’n glanio arnynt  o fewn deng munud
  • Anfonwch ganlyniadau eich cyfrif atom i helpu i adeiladu darlun cenedlaethol o ddigonedd o bryfed peillio

Mae’n hawdd nodi’ch canlyniadau, gallwch lawrlwytho ap Cyfrif FIT neu fe allwch ddefnyddio’r ffurflen cofnodi ar-lein neu bapur o Wefan POMS.

Mae pob Cyfrif FIT yn rhoi cyfoeth o wybodaeth i ni, ond os gallwch chi wneud sawl cyfrif mewn un lleoliad dros y tymor mae hynny’n ein helpu i fonitro sut mae gwahanol bryfed yn defnyddio ein mannau gwyrdd yn ystod y flwyddyn.

Ewch i dudalen Cyfrif FIT i gymryd rhan

Mae gan y wefan fideos a chyfarwyddiadau ar sut i wneud Cyfrif FIT ac mae ganddi arweinlyfrau  adnabod i’r blodau targed a’r pryfed sydd i’w cofnodi.

Dewch i Weithdy

Ydych chi’n chwilfrydig i ddysgu pa bryfed sy’n fwrlwm yn eich cymuned leol? Eisiau cyfrannu at gadwraeth peillwyr a phrosiect gwyddoniaeth dinasyddion cenedlaethol?

Ymunwch â’r artist a’r entomolegydd Richard Dawson a thîm Natur Wyllt am weithdy ½ diwrnod am ddim i adnabod a chofnodi pryfed.

Mae’r sesiynau gweithdy yn addas ar gyfer pob oed a phrofiad a byddant yn gyfuniad o gyflwyniad, gweithdy ymarferol ac ymgymryd â Chyfrifiadau FIT yn y maes. Bydd yr holl ddeunyddiau ac offer yn cael eu darparu

Byddwn yn cynnal pum gweithdy, un ym mhob un o awdurdodau Gwent. Mae’r gweithdai am ddim ond yn gyfyngedig i 15 o fynychwyr.

  • Dydd Llun 23 Mai am 9:30 – 12:00, Canolfan Gymunedol y Fenni
  • Dydd Mawrth 24 Mai am 9:30 – 12:00, Canolfan Gymunedol Hollybush, Cwmbran
  • Dydd Llun 23 Mehefin am 9:30 – 12:00, Parc Bryn Bach, Tredegar
  • Dydd Mawrth 24 Mehefin am 9:30 – 12:00, Canolfan Gymunedol y Bargoed, Bargoed
  • Dydd Gwener 8 Gorfennaf am 9:30 – 12:00, Canolfan Gymunedol y Tydu, Tŷ du, Caesnewydd

Os hoffech fynychu gweithdy, cofrestrwch i sicrhau lle trwy ddilyn y ddolen hon.

Cofrestrwch Yma