Monmouth Premier Play Centre at Monmouth Premier Leisure Centre after recent redevelopment

Canolfan Chwarae Premier Sir Fynwy

Addas ar gyfer oedrannauBabanod a Phlant Ifanc Iawn (0-3), Plant Ifanc (4-8) a Phlant Hŷn (9-11).

Dringwch i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Premier Trefynwy, gyda drysfa ddringo gyffrous 3 llawr, yn cynnwys system unigryw amseru trechu’r cloc. Mae hefyd ardal benodol (amgaeedig) ar gyfer plant ifanc.

Gall oedolion ymlacio yn ein ardal eistedd sydd ag aer-dymheru gan fwynhau coffi Costa ffres o’n caffe sy’n gweini bwyd ffres bob dydd. Mae parcio a Wifi AM DDIM hefyd ar gael.

Mae’r Ganolfan Chwarae ar agor saith diwrnod yr wythnos (heblaw gwyliau banc) rhwng 10:00 am a 6:00pm o ddyddiau Llun i ddyddiau Sul.

Peidiwch anghofio dod i gasglu eich cerdyn teyrngarwch o’r dderbynfa a dechrau casglu pwyntiau heddiw!

Prisiau:

Plant 3-11 oed: £4.25

Plant Ifanc (12-35 mis oed): £3.00

Babanod (dan 1 oed): AM DDIM

I wneud ymholiadau uniongyrchol am barti pen-blwydd neu logi preifat, cliciwch yma.  I gysylltu â Chanolfan Hamdden Trefynwy, e-bostiwch, neu ffonio 01600 775135.

Dilynwch Ganolfan Hamdden Trefynwy ar Twitter a Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chynigion.